POSLOVNE INFORMACIJE

Sajmovi

Privreda

Zakoni

Arbitraža

  • CAM, Arbitraža Privredne komore Milano

Carina

  • TARIC, carinske tarife EU
  • europa.eu, informacije Evropske Unije o carinama i porezima
  • Carinski kalkulator Vam nudi mogućnost izračunavanja troškova carine u 89 zemalja. Tri izračunavanja su besplatna, nakon toga je porebna registracija.

Porez

Osiguranje

Registracija kod državne zdravstvene službe
Kako biste se prijavili kod državne zdravstvene službe, morate konsultovati najbliži zdravstveni ured (Azienda Sanità Locale – ASL). Adresu možete pronaci u svakom lokalnom telefonskom imeniku pod ASL ili USL (izgovara se „ašel“ i „usel“).

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

  • Boravišna dozvola ili ovlaštenje za boravak;
  • Pasoš ili drugi službeni dokaz o identitetu;
  • Dokument koji potvrđuje Vaš bračni status (certificato di stato di famiglia) ako podnosite zahtjev i za supružnika i djecu;
  • Poreska kartica;
  • Pismo od poslodavca u kome je vidljiv datum početka zapošljavanja (dichiarazione de datore di lavoro) i izjavu od socijalog osiguranja INPS (Istituto Nacionale della Previdenza Sociale) da ste zvanično zaposleni ili potvrdu o registraciji (attestato di iscrizione) od zavoda za zapošljavanje (Ufficio di Collocamento) ili studijsku potvrdu odobrenu od državne obrazovne ustanove.

Kad se sve formalnosti obave, morate odabrati porodičnog doktora s odobrenjem za rad (convenzionato ili con la mutua), a za djecu ispod šest godina pedijatra. Svakom članu porodice se određuje nacionalni zdravstveni broj i dodjeljuje pojedinačno zdravstvna kartica (tessera sanitaria), na kojoj se evidentiraju svi događaji, kao što su bolesti, propisani lijekovi ili operacije. Ova kartica važi godinu dana i mora se jednom godišnje obnoviti odnosno zamijeniti (stamped).

Norme i standardi

  • UNI, nacionalni institut za standardizaciju

INFORMACIJE O ZAPOŠLJAVANJU

Za rad u Italiji potrebna Vam je boravišna i radna dozvola. Za građane koji nisu iz zemalja EU potrebna je ulazna viza (obratite se Italijanskoj ambasadi). Za kratkoročan rad u Italiji potrebna je viza za rad (visto per lavoro). Ova viza se odobrava na maksimalno dvije godine. Da biste dobili ovu vizu potreban Vam je dokaz o radu, koji glasi na ime podnosioca i koja mora biti potpisana od strane poslodavca.

Boravišna i radna dozvola
Najkasnije nakon osam dana boravka u Italiji, lica koja nisu iz država članica EU, moraju podnijeti zahtjev za odobrenje boravka/prijaviti boravak za tu svrhu koja je navedena na vizi. Ovaj postupak se vrši u policijskoj stanici (questera), u regiji koja je odgovorna. Prvo dobijete potvrdu da ste podnijeli zahtjev za boravak, a u roku od osam dana dobija se odgovor. Ako je zahtjev odbijen, to mora biti na jednom od međunarodnih jezika, da podnosilac zahtjeva razumije. Boravišna dozvola je najvažniji dokument za strance. Ona se mora stalno nositi sa sobom, te po zahjetvu pokazati.
Italija garantuje svim zaposlenima koji nisu državljani Italije ili EU jednaka prava na italijanskom tržištu rada. Da bi se dobila radna dozvola, potrebno je podnijeti zahtjev za radnu vizu kod lokalne službe za zapošljavanje. Radna dozvola omogućava zaposlenom strancu ugovoranje bilo kojeg ugovora. Plata za zaposlenog stranca ne smije biti manja od plate italijanskog radnika. Praktično, zarada ne smije biti ispod prosječne plate koja je u određenom sektoru uobičajena.

Radno pravo
Da bi preduzetnik imao više fleksibilnosti i manja ograničenja pri strukturiranju posla, u Italiji ne postoje fiksna pravila u vezi sa ličnim dohodkom, radnim vremenom i prekovremenim radom. Iz tih razloga je ugovor o radu vrlo važan, treba u svakom slučaju biti u pisanom obliku i vrlo pažljivo/savjesno pripremljen. U Italiji postoji dvanaest praznika koji se posebno nadoknađuju ako padaju na nedelju.

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly