POSLOVNE INFORMACIJE

Sajmovi

  • EventsEye, baza podataka sajmova, izložbi, konferencija u svijetu
  • Sajmovi.eu, pregled sajmova u regionu
  • HGK, kalendar sajmova

Privreda

Zakoni

Arbitraža

  • HGK, Arbitražni sud pri Privrednoj komori Hrvatske

Carina

Porez

Norme i standardi

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Sve informacije za osnivanje društva preuzmite sa WEB stranice HITRO.HR kao i na WEB stranici Središnjeg državnog portala.

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly