POSLOVNE INFORMACIJE

Sajmovi

  • EventsEye, baza podataka sajmova, izložbi, konferencija u svijetu
  • Sajmovi.eu, pregled sajmova u regionu
  • HGK, kalendar sajmova

Privreda

Zakoni

Arbitraža

  • HGK, Arbitražni sud pri Privrednoj komori Hrvatske

Carina

Porez

Norme i standardi

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Sve informacije za osnivanje društva preuzmite sa WEB stranice HITRO.HR kao i na WEB stranici Središnjeg državnog portala.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Print Friendly