Položaj SR Njemačke u samom centru Evrope otvara stranim investitorima i posjetiocima sajmova  cjelokupno tržište Evropske unije. Iako je jaka proizvodna zemlja, SR Njemačka je u velikoj mjeri ovisna o uvozu, a kao snažna izvozna nacija, njemačko preduzetništvo je u velikoj mjeri ovisno o uvozu proizvoda i usluga.

POSLOVNE INFORMACIJE

Sajmovi

 • AUMA, termini/podaci za sve nacionalne i međunarodne sajmove
 • AHK Bosnien, Predstavništvo njemačke privrede u BiH
 • Expodatabase, informacije o sajmovima, organizatorima sajmova, lokacijama sajmova, itd.
 • EventsEye, baza podataka sajmova, izložbi, konferencija u svijetu

Privreda

Partnerstva gradova

Zakoni

Arbitraža

 • DIS, Njemačka Institut za arbitražu (engleski, njemački)
 • GMAA, Njemačko Udruženje za pomorku arbitražu (engleski, njemački)

Carina

 • Zoll, centralna carinska stanica u SR Njemačkoj (engleski, njemački)
 • BAFA, Savezno ministarstvo za privredu i kontrolu izvoza pruža najvažnije informacije o kontroli izvoza i važne podatke o uvozu (engleski, njemački)
 • TARIC, carinske tarife EU (različiti jezici)
 • EU-Export Helpdesk, informacije za zemlje u razvoju (engleski, francuski, ruski…)
 • Carinski kalkulator Vam nudi mogućnost izračunavanja troškova carine u 89 zemalja. Tri izračunavanja su besplatna, nakon toga je porebna registracija (engleski).

Ako se u SR Njemačku uvozi roba iz država članica EU, ne naplaćuje se carina. Prodaja iz država koje nisu članice EU u SR Njemačku podliježu PDV-u na uvoz. Na uvoz svih industrijskih proizvoda naplaćuje se PDV na uvoz u visini od 19%. PDV na uvoz je smanjen na 7% za odabrane neprehrambene proizvode, knjige, novine, umjetnička djela itd.

Primjer kalkulacije osnovne cijene u izvozu možete preuzeti OVDJE kao i INCOTERMS 2010, jedinstvena, međunarodna priznata pravila koja je odnose na ispunjavanje obaveza kupca i prodavaca u ugovorima o isporukama.

Porez

 • Njemački federalni ured za poreze, veoma dobre informacije o porezu na promet (EU/treće zemlje) i o dvostrukom oporezivanju uz preuzimanje svih bilateralnih sporazuma o dvostrukom oporezivanju SR Njemačke (engleski)
 • Pregled poreza za privredna društva koja nemaju registrovanu privrednu djelatnost u SR Njemačkoj (engleski)
 • europa.eu

Osiguranje

Norme i standardi

 • DIN norme, radi se o normama koje je utrvdio Njemački zavod za normizaciju, a prihvaćaju ich sva njemačka preduzeća, iako one nisu pravno obavezujuće
 • CE oznaka, većina proizvoda koji se proizvode i prodaju na zajedničkom evropskom tržištu imaju oznaku CE (Conformite Europeenne). Oznaka CE pokazuje da je proizvod u skladu s evropskim sigurnosnim standardima.
 • Oznaka ekološke usklađenosti, „plavi anđeo“ pokazuje da je odnosni proizvod u skladu s ekološkim standardima.

INFORMACIJE O ZAPOŠLJAVANJU

SR Njemačka je atraktivno odredište za imigraciju. Ova zemlja je otvorena za kvalifikovane stručnjake, studente i istraživače iz svih krajeva svijeta. Kako bi olakšala imigracije, SR Njemačka je izvršila brojne reforme:

Zahtjevi za kvalificirane radnike su promijenjeni u 2012. godini. Stručnjaci ocjenjuju SR Njemačku kao državu sa najliberalnijim zahtjevima u svijetu.

Došlo je do poboljšanja u priznavanju obrazovnih kvalifikacija stečenih u inostranstvu. Za kvalifikovane radnike koji žele da traže posao uvedena je viza od šest mjeseci.

Konačno, EU-plava-karta (EU Blue Card) olakšava za visoko kvalifikovane da dođu i žive u SR Njemačkoj.

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA – GmbH

GmbH-zakon u Njemačkoj postoji od 1892. godine. Za osnivanje GmbH-a potrebna je najmanje 1 osoba (Ein-Mann-GmbH). Mogu biti i više osnivalaca. Članovi privrednog društva mogu biti pravne kao i „prirodne“ osobe. U okviru ugovora o društvu (Satzung) mora biti najmanje sledeće regulisano:

 • Firma, sjedište i predmet d.o.o. (GmbH)
 • Visina temeljnog kapitala i preuzimanje poslovnog udia članova društva
 • Ugovor o društvu mora biti ovjeren od strane notara, te se zatim upisuje u „privredni registar“ (Handelsregister). Minimalan temeljni kapital iznosi 25.000 € i minimalno polovina kapitala mora biti pri prijavi /upisu privrednog društva u registar uplaćena.

Stranci mogu takođe osnovati GmbH ili biti dioničar iste, bez ikakvog posebnog odobrenja. Na sledeće poreze treba obratiti pažnju:

 1. Porez na dobit korporacije (dobit društva se oporezuje sa 15,825 %)
 2. Porez na kapitalnu dobit (u slučaju da društvo isplaćuje dobit (dividende), 25% se isplaćuje poreskoj upravi (Finanzamt)
 3. Porez na obrt (ovisno o sjedištu GmbH-a, plaća se porez na obrt)

Osnovne informacije o osinvanju GmbH-a možete preuzeti OVDJE. Više informacija o osnivanju kompanije u Njemačkoj preuzmite OVDJE.

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Više od polovine industrijske proizvodnje u Nemačkoj danas spada u domen naučno-istraživačke i razvojne industrije. Najznačajnije naučno-istraživačke institucije u Nemačkoj:

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly