Pregled Predstavništva Republike Srpske možete preuzeti sa WEB stranice Vlade Republike Srpske.

Kontakt:

Vlada Republike Srpske
Trg Republike Srpske br.1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Tel.: +387 51 339-102; 339-103
Faks: +387 51 339-119
e-mail: kabinet@vladars.net

WEB: www.vladars.net

Print Friendly