Austrijska privreda značajno profitira od napretka južnoistočne Evrope ka EU integracijama, posebno zahvaljujući tradicionalnim poslovnim vezama i blagovremenim ulaskom na tržište. Austrija je ekonomski vrlo isprepletena sa regijom, kao ni jedna druga država EU i uspjela se pozicionirati kao značajan ekonomski partner i jedan od najvećih investitora u našoj regiji.

POSLOVNE INFORMACIJE

Sajmovi

Privreda

Zakoni

  • Osnove austrijskog ugovornog prava (srpski)
  • RIS, pravni informativni sistem Ureda Saveznog Kancelara koja pruža informacije o austrijskom zakonodavstvu (engleski, njemački)

Arbitraža

Carina

Osiguranje

Norma i standardi

INFORMACIJE O ZAPOŠLJAVANJU

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Strani državljani mogu osnovati firmu u Austriji, postati direktori ili kupiti kompaniju.

Austrijski zakon o privrednim društvima
Austrijski Zakon o privrednim društvima definiše različite forme preduzetništva, koje su prilagođene specifičnim potrebama preduzeća kad je pitanje poreza i obaveza. U osnovi se razlikuju kapitalni i ne-kapitalni pravni oblici.

Kapitalna društva

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (GmbH)
  • Akcionarsko društvo (AG)
  • Societas Europea (SE)

Ne-kapitalni oblici

  • Ortačko društvo (Offene Gesellschaft-OG)
  • Komaditno društvo (KG)
  • „Mirno društvo“ (Stille Gesellschaft-stG)
  • Društvo prema Građanskom pravu (Gesellschaft bürgerlichen Rechts-GesbR)

Društvo s ograničenom odgovornošću (GmbH) je u praksi najrasprostranjeniji oblik.

Pregled pravila i propisa za osnivanje GmbH preuzmite OVDJE i za  osnivanje  predstavništva OVDJE.

Opširnije informacije o austrijskom Zakonu o privrednim društvima, pravilima i propisima vezanih za pokretanje preduzetništva mogu se preuzeti OVDJE.

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly