BFC SEE – program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentosti lokalnih samouprava, koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Ovaj program namjenjen je gradovima i opštinama koji imaju odgovorajuće kapacitete, strateški su opredjeljeni da unaprijede privredni ambijent, podstaknu razvoj lokalne ekonomije i privuku investicije.Sertifikacija  gradova i opština podrazumjeva ispunjavanje, 10 kriterijuma sa više od 67 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima.

U cilju implementacije ovog programa u Republici Srpskoj 2013. godine, na osnovu potpisanog Sporazuma između partnera, uspostavljena je Mreža za povoljno poslovno okruženje Republike Srpske ( MPPO RS ) koju čine :

 1. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS (sada je nadležno Minstarstvo privrede i preduzetništva RS)
 2. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS,
 3. Savez opština i gradova RS,
 4. Udruženje građana EDA – Agencija za razvoj preduzeća i
 5. Privredna komora Republike Srpske, kao Tehnički sekretarijat Mreže i kao akreditovano tijelo zadužena je za realizaciju Programa sertifikacije u Republici Srpskoj, sa licenciranim evaluatorima (7) i verifikatorima (6).

Cilj Кomore je da kroz provođenje programa BFC SEE sertifikacije podrži aktivno učešće privrede u radu lokalne uprave, u definisanju strateških ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja i zajedničkog rada na njihovom ostvarenju.

Кvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocjenjuje se na osnovu kriterijuma BFC SEE standarda, po oblastima:

 • Usvojena strategija lokalnog razvoja
 • Uspostavljena funkcionalna Кancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja pruža podršku investitorima
 • Uspostavljen Privredni savjet kao savjetodavno tijelo načelnika – uključivanje privrede u rad JLS
 • Uspostavljen efikasan sistem izdavanja građevinskih dozvola
 • Obezbjeđeni podaci o privrednim kretanjima na lokalnom nivou i elektronske baze podataka (privreda, preduzetnici, investicije, investicione lokacije)
 • Proaktivan pristup promociji investicija, raspolaganje ažurnim promotivnim materijalom
 • Definisani i predvidivi troškovi poslovanja i odgovorno upravljanje troškovima i finansijama
 • Obezbjeđena informacija o dostupnosti radne snage i usklađenost sa potrebama privrede
 • Podsticajna politika i definisane mjere podrške preduzetništvu
 • Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge

Status gradova/opština obuhvaćenih programom sertifikacije u RS:

Sertifikovani u Republici Srpskoj:

 1. Grad Banja Luka
 2. Grad Bijeljina
 3. Grad Trebinje
 4. Grad Prijedor
 5. Opština Brod
 6. Opština Novi Grad
 7. Opština Prnjavor
 8. Opština Teslić

U procesu sertifikacije i resertifikacije u Republici Srpskoj:

 1. Grad Doboj
 2. Grad Zvornik
 3. Opština Кotor Varoš
 4. Opština Gradiška
 5. Opština Laktaši

Primjeri dobre prakse pokazuju da je saradnja između institucija na svim nivoima od ključnog značaja za uspostavljanje odgovarajućeg ambijenta za razvoj domaće privrede i privlačenje investicija.

Osim provođenja procesa sertifikacije, Privredna komora RS, koristeći svoje kapacitete promoviše investicione potencijale sertifikovanih gradova i opština putem intervjua sa gradonačelnicima i načelnicima u štampanim medijima, časopisu  Privredne komore „Poslovna revija RS – PRERS“, promocije na internet strani Кomore, prilikom posjeta sajmovima, posjeta privrednih delegacija, studijskih investicionih posjeta.

Svake dvije godine, Financial Times raspiše konkurs za nagradu European Cities & Regions of the Future. Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se na svake dvije godine najatraktivnijim investicionim destinacijama Evrope, lokalnim samoupravama i regionima koji imaju da ponude efikasnu administraciju i konkurentne uslove za poslovanje, što je zajednička vrijednost nosilaca sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju.

 • „Financial Times“ je uvrstio gotovo 40% BFC SEE sertifikovanih opština i gradova na listu najboljih investicionih destinacija u Evropi (fDi Cities of the Future).
 • Republika Srpska izabrana je među 10 malih regija budućnosti za 2018/2019. godinu, za strategiju stranih ulaganja.
 • Grad Prijedor priznanja je dobio u dvije od pet oblasti, u kojoj su, između ostalog, ocjenjivane evropske mikro lokalne zajednice, do 100.000 stanovnika.
 • „Financial Times“ Bijeljinu je uvrstio na drugo mjesto liste sa deset ocjenjenih malih evropskih gradova najisplativijih za poslovanje u 2018/2019. godini.

Opština Laktaši prva je  na rang listi Finacial Times-a među najpoželjnijim malim gradovima u Evropi za 2020/2021.godinu.

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Dokumenti

Proces sertifikacije

Mreža za povoljno poslovno okruženje RS

Partneri

Sertifikovani gradovi i opštine u Republici Srpskoj

Regionalna BFC platforma

BFC SEE Regionalni savjet

Print Friendly