Program develoPPP.de njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) podstiče angažovanje privatnog sektora u oblastima u kojima se preklapaju poslovne prilike i potreba za razvojnim aktivnostima.

Privredna komora Republike Srpske obezbijeđuje besplatnu stručnu pomoć privrednim društvima iz BFC SEE opština i gradova pri korišćenju programa develoPPP.de.

Кomora je ovu uslugu tokom 2018. godine promovisala širom Srpske, organizujući 11 informativnih dana na kojima je učestvovalo više od 50 privrednika.

 • Program uspostavljen od Njemačkog Saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) 1999. god.
 • Realizuje se u više od 70 zemalja u tranziciji i razvoju
 • Do sada realizovano više od 1200 razvojnih partnerstava
 • Sektori: trgovina, industrija, ekologija, energetika, zdravstvo…

Kriterijumi za učešće, za privredna društva:

 • 800,000 € godišnji promet
 • 8 radnika
 • Minimalno 2 godine na tržištu
 • Omogućen pristup domaćim firmama

Ciljna grupa:

 • Privredna društva sa projektnim idejama za održivo poslovanje

Učešće preduzeća u projektu:

 • Preuzimanje najmanje 50 % ukupnog projektnog troška,
 • Dugoročni interes u partnerskoj državi,

Moguće projektne aktivnosti:

 • Analiza stanja i potreba u sektoru ili javnim institucijama (ovisno o temi projekta)
 • Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u privrednom društvu,
 • Organizovanje treninga, obuka, prekvalifikacija,
 • Promotivne aktivnosti (brošure, izlaganja na sajmovima…),
 • Prilagođavanja ili razvoj novih nastavnih planova i programa, izrada standarda zanimanja, izrada priručnika,
 • Studijske posjete, istraživanje dobrih praksi u okruženju,
 • Nabavka opreme neophodne za realizaciju projekta (npr. simulatori zavarivanja, kontejneri za posebne vrste otpada i slično, ovisno o temi projekta),
 • Pilotiranje nove tehnologije (npr. novog softvera),
 • Analiza tehnološke ili ekonomske efikasnosti nove tehnologije ili novih procedura (npr. poboljšano upravljanje otpadom),
 • Uvođenje sertifikata u dobavljačku mrežu, obuka dobavljača, testiranje novih procesa i sl.

Zainteresovana privredna društva  mogu svoju projektnu ideju kandidovati četiri puta tokom godine, na kraju svakog kvartala. Odobrene ideje se zatim zajedno sa javnim partnerom detaljno razrađuju kako u smislu aktivnosti, tako i u dijelu finansiranja. Tako razvijen projekat kroz naredne tri godine provode javni i privatni partner u saradnji.

Privredna komora RS, privrednim društvima koji ispunjavanju zadate kriterijume, pruža podršku kod pripreme prijedloga projekta.

Trenutno, sa partnerima iz BFC sertifikovanih opština, Privredna komora RS  implementira tri projekta – razvojna partnerstva s privredom:

 • DeveloPPP/Republika Srpska – Saradnja GIZ-a i privrednog društva КOLEКTOR CCL d.o.o. Laktaši i PКRS pod nazivom TOMI – Improving the educational system for the Toolmaker Occupation in the Mechanical Industry of the Banja Luka Region
 • DeveloPPP/Republika Srpska i Srbija – Saradnja GIZ-a i partnera na projektu PКRS i NALED, SAGA RS d.o.o.Banja Luka i SAGA d.o.o. Beograd – digitalizacija usluga javne uprave u gradu Bijeljina i opštini Laktaši.
 • DeveloPPP/Republika Srpska i Srbija – Saradnja GIZ-a i i partnera na projektu PКRS i NALED, TeleGroup d.o.o. Banja Luka i TeleGroup d.o.o. Beograd – Projekat se odnosi na primjenu Agrolajf softvera u poljoprivredi u gradovima Prijedoru, Trebinju, te opštinama Srbac i Brod.

Više informacija na www.developpp.de

BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj)

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

+387 51 232 951

+387 51 215 565

Dokumenti

 Linkovi

DeveloPPP

Aktuelnosti

chatbot

DeveloPPP.de program: Održana onlajn obuka o mogućnostima Weaver platforme

| DeveloPPP, Edukacija, Novosti iz Komore | No Comments

Obuka je bila namijenjena privrednim društvima iz IT sektora koja posluju na području pilot gradova i opština, i koje su identifikovane kao potencijalni partneri za podršku JLS u procesu digitalizacije.

Print Friendly
IMG-aebb5378244dbeca8cfcab865b66a829-V

BFC SEE – DeveloPPP: Projekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i Bosni i Hercegovini uvođenjem ChatBot aplikacije“

| BFC SEE, DeveloPPP, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj sastanaka bio je upoznavanje opštinskih timova sa projektom, planom i dinamikom rada, i načinom funkcionisanja ChatBot-a. Takođe, diskutovalo se i o potencijalnim uslugama grada Bijeljina i opštine Laktaši koji bi bile ponuđene građanima i privredi, putem ove platforme.

Print Friendly
IMG

BFC SEE: Novi DeveloPPP projekat kao rezultat saradnje sertifikovanih opština, privrednog društva SAGA NFG d.o.o Banja Luka i Privredne komore RS

| BFC SEE, DeveloPPP, Projekti, slide | No Comments

Projektom je predviđeno unapređenje usluga JLS u pogledu veće efikasnosti, digitalizacije odabranih servisnih usluga u cilju veće interakcije sa privredom i građanima.

Print Friendly
developpp

Prezentovan projekat: Unapređenje obrazovnog sistema u sektoru mašinske industrije za zanimanje alatničar

| DeveloPPP, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj projekta je unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u oblasti mašinske industrije za zanimanje alatničar. Projektom je predviđenja izrada standarda zanimanja, nastavnog plana i programa za zanimanje alatničar, realizacija obrazovanja odraslih u ovoj oblasti kao i obuka mentora u privrednim društvima, nastavnog kadra i promocija zanimanja.

Print Friendly
Print Friendly