Program develoPPP.de njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) podstiče angažovanje privatnog sektora u oblastima u kojima se preklapaju poslovne prilike i potreba za razvojnim aktivnostima.

Privredna komora Republike Srpske obezbijeđuje besplatnu stručnu pomoć privrednim društvima iz BFC SEE opština i gradova pri korišćenju programa develoPPP.de.

Кomora je ovu uslugu tokom 2018. godine promovisala širom Srpske, organizujući 11 informativnih dana na kojima je učestvovalo više od 50 privrednika.

 • Program uspostavljen od Njemačkog Saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) 1999. god.
 • Realizuje se u više od 70 zemalja u tranziciji i razvoju
 • Do sada realizovano više od 1200 razvojnih partnerstava
 • Sektori: trgovina, industrija, ekologija, energetika, zdravstvo…

Kriterijumi za učešće, za privredna društva:

 • 800,000 € godišnji promet
 • 8 radnika
 • Minimalno 2 godine na tržištu
 • Omogućen pristup domaćim firmama

Ciljna grupa:

 • Privredna društva sa projektnim idejama za održivo poslovanje

Učešće preduzeća u projektu:

 • Preuzimanje najmanje 50 % ukupnog projektnog troška,
 • Dugoročni interes u partnerskoj državi,

Moguće projektne aktivnosti:

 • Analiza stanja i potreba u sektoru ili javnim institucijama (ovisno o temi projekta)
 • Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u privrednom društvu,
 • Organizovanje treninga, obuka, prekvalifikacija,
 • Promotivne aktivnosti (brošure, izlaganja na sajmovima…),
 • Prilagođavanja ili razvoj novih nastavnih planova i programa, izrada standarda zanimanja, izrada priručnika,
 • Studijske posjete, istraživanje dobrih praksi u okruženju,
 • Nabavka opreme neophodne za realizaciju projekta (npr. simulatori zavarivanja, kontejneri za posebne vrste otpada i slično, ovisno o temi projekta),
 • Pilotiranje nove tehnologije (npr. novog softvera),
 • Analiza tehnološke ili ekonomske efikasnosti nove tehnologije ili novih procedura (npr. poboljšano upravljanje otpadom),
 • Uvođenje sertifikata u dobavljačku mrežu, obuka dobavljača, testiranje novih procesa i sl.

Zainteresovana privredna društva  mogu svoju projektnu ideju kandidovati četiri puta tokom godine, na kraju svakog kvartala. Odobrene ideje se zatim zajedno sa javnim partnerom detaljno razrađuju kako u smislu aktivnosti, tako i u dijelu finansiranja. Tako razvijen projekat kroz naredne tri godine provode javni i privatni partner u saradnji.

Privredna komora RS, privrednim društvima koji ispunjavanju zadate kriterijume, pruža podršku kod pripreme prijedloga projekta.

Trenutno, sa partnerima iz BFC sertifikovanih opština, Privredna komora RS  implementira tri projekta – razvojna partnerstva s privredom:

 • DeveloPPP/Republika Srpska – Saradnja GIZ-a i privrednog društva КOLEКTOR CCL d.o.o. Laktaši i PКRS pod nazivom TOMI – Improving the educational system for the Toolmaker Occupation in the Mechanical Industry of the Banja Luka Region
 • DeveloPPP/Republika Srpska i Srbija – Saradnja GIZ-a i partnera na projektu PКRS i NALED, SAGA RS d.o.o.Banja Luka i SAGA d.o.o. Beograd – digitalizacija usluga javne uprave u gradu Bijeljina i opštini Laktaši.
 • DeveloPPP/Republika Srpska i Srbija – Saradnja GIZ-a i i partnera na projektu PКRS i NALED, TeleGroup d.o.o. Banja Luka i TeleGroup d.o.o. Beograd – Projekat se odnosi na primjenu Agrolajf softvera u poljoprivredi u gradovima Prijedoru, Trebinju, te opštinama Srbac i Brod.

Više informacija na www.developpp.de

BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj)

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 139

+387 51 493 126

Dokumenti

 Linkovi

DeveloPPP

Aktuelnosti

20221222155531_750798

Instalisane nove meteo stanice

| BFC SEE, DeveloPPP, Novosti iz Komore | No Comments

Na trebinjskim lokalitetima Pridvorci, Mostaći, Petrovo polje, Ljubomir i Zupci, gdje se i nalazi najveći broj oranica koje se obrađuju, instalisano je pet novih meteo stanica, preko kojih će zainteresovani poljoprivrednici ovih krajeva moći da prate sve meteorološke podatke vezane za poljoprivredu.

Olivera Radić, rukovodilac Centra za upravljanje projektima u Privrednoj komori RS, pojasnila je da je u pitanju samo jedna od aktivnosti projekta koju finansira njemačka organizacija GIZ i društvo Telegrup, preko podrške njemačke Vlade. Radi se o korištenju posebne platforme “Agrolife” koju već koristi Grad Trebinje za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem.

Print Friendly
20221212_093149

Nove meteo-stanice za veći prinos u poljoprivredi

| BFC SEE, DeveloPPP, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Nove meteo-stanice biće integrisane u AgroLIFE platformu i omogućiće lokalnim poljoprivrednicima dodatne podatake o mikroklimatskim uslovima i predviđanju vremenskih prilika sa preciznošću od 90%

Print Friendly
BFC-SEE-FINAL-logo

Održane obuke za poljoprivredna gazdinstva u okviru projekta DeveloPPP

| DeveloPPP, Projekti | No Comments

U okviru projekta DeveloPPP „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“, održane su obuke za poljoprivredna gazdinstva za korišćenje AgroLIFE platforme za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem, u lokalnim samoupravama Brod, Prijedor, Srbac i…

Print Friendly
oprema2

Grad Trebinje dobio opremu i licencu za korištenje platforme za upravljanje poljoprivrednim zemljištem

| DeveloPPP, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koje se dodjeljuje putem zakupa, a kojim upravlja lokalna samouprava, odnosno resorno ministarstvo.

Print Friendly
Print Friendly