Program develoPPP.de njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) podstiče angažovanje privatnog sektora u oblastima u kojima se preklapaju poslovne prilike i potreba za razvojnim aktivnostima.

Privredna komora Republike Srpske obezbijeđuje besplatnu stručnu pomoć privrednim društvima iz BFC SEE opština i gradova pri korišćenju programa develoPPP.de.

Кomora je ovu uslugu tokom 2018. godine promovisala širom Srpske, organizujući 11 informativnih dana na kojima je učestvovalo više od 50 privrednika.

 • Program uspostavljen od Njemačkog Saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) 1999. god.
 • Realizuje se u više od 70 zemalja u tranziciji i razvoju
 • Do sada realizovano više od 1200 razvojnih partnerstava
 • Sektori: trgovina, industrija, ekologija, energetika, zdravstvo…

Kriterijumi za učešće, za privredna društva:

 • 800,000 € godišnji promet
 • 8 radnika
 • Minimalno 2 godine na tržištu
 • Omogućen pristup domaćim firmama

Ciljna grupa:

 • Privredna društva sa projektnim idejama za održivo poslovanje

Učešće preduzeća u projektu:

 • Preuzimanje najmanje 50 % ukupnog projektnog troška,
 • Dugoročni interes u partnerskoj državi,

Moguće projektne aktivnosti:

 • Analiza stanja i potreba u sektoru ili javnim institucijama (ovisno o temi projekta)
 • Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u privrednom društvu,
 • Organizovanje treninga, obuka, prekvalifikacija,
 • Promotivne aktivnosti (brošure, izlaganja na sajmovima…),
 • Prilagođavanja ili razvoj novih nastavnih planova i programa, izrada standarda zanimanja, izrada priručnika,
 • Studijske posjete, istraživanje dobrih praksi u okruženju,
 • Nabavka opreme neophodne za realizaciju projekta (npr. simulatori zavarivanja, kontejneri za posebne vrste otpada i slično, ovisno o temi projekta),
 • Pilotiranje nove tehnologije (npr. novog softvera),
 • Analiza tehnološke ili ekonomske efikasnosti nove tehnologije ili novih procedura (npr. poboljšano upravljanje otpadom),
 • Uvođenje sertifikata u dobavljačku mrežu, obuka dobavljača, testiranje novih procesa i sl.

Zainteresovana privredna društva  mogu svoju projektnu ideju kandidovati četiri puta tokom godine, na kraju svakog kvartala. Odobrene ideje se zatim zajedno sa javnim partnerom detaljno razrađuju kako u smislu aktivnosti, tako i u dijelu finansiranja. Tako razvijen projekat kroz naredne tri godine provode javni i privatni partner u saradnji.

Privredna komora RS, privrednim društvima koji ispunjavanju zadate kriterijume, pruža podršku kod pripreme prijedloga projekta.

Trenutno, sa partnerima iz BFC sertifikovanih opština, Privredna komora RS  implementira tri projekta – razvojna partnerstva s privredom:

 • DeveloPPP/Republika Srpska – Saradnja GIZ-a i privrednog društva КOLEКTOR CCL d.o.o. Laktaši i PКRS pod nazivom TOMI – Improving the educational system for the Toolmaker Occupation in the Mechanical Industry of the Banja Luka Region
 • DeveloPPP/Republika Srpska i Srbija – Saradnja GIZ-a i partnera na projektu PКRS i NALED, SAGA RS d.o.o.Banja Luka i SAGA d.o.o. Beograd – digitalizacija usluga javne uprave u gradu Bijeljina i opštini Laktaši.
 • DeveloPPP/Republika Srpska i Srbija – Saradnja GIZ-a i i partnera na projektu PКRS i NALED, TeleGroup d.o.o. Banja Luka i TeleGroup d.o.o. Beograd – Projekat se odnosi na primjenu Agrolajf softvera u poljoprivredi u gradovima Prijedoru, Trebinju, te opštinama Srbac i Brod.

Više informacija na www.developpp.de

BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj)

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Svjetlana Kević Zrnić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493 139

+387 51 493 126

Dokumenti

 Linkovi

DeveloPPP

Aktuelnosti

oprema2

Grad Trebinje dobio opremu i licencu za korištenje platforme za upravljanje poljoprivrednim zemljištem

| DeveloPPP, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koje se dodjeljuje putem zakupa, a kojim upravlja lokalna samouprava, odnosno resorno ministarstvo.

Print Friendly
screenshot-nimbus-capture-2021.10.27-15_40_12-768x425

Opština Brod dobila softver za bolje upravljanje poljoprivrednim zemljištem

| DeveloPPP, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Podsjeća da će se od sada poljoprivrednim zemljištem na teritoriji Broda upravljati na kvalitetniji način navodeći da je cilj softvera ”AgroLife” da pomogne poljoprivrednicima kojima će na raspolaganju biti mnogi napredni alati.

Print Friendly
digitalizacija-uprave

Opština Srbac licencirana za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem

| DeveloPPP, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koje se dodjeljuje putem zakupa, a kojim upravlja lokalna samouprava, odnosno resorno ministarstvo.

Print Friendly
danijel-egic-licenca-768x436

“Agrolajf” licenca i oprema gradu Prijedoru

| DeveloPPP, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

“Taj softver omogućava lokalnoj samoupravi da u digitalnom formatu kvalitetnije i adekvatnije upravlja poljoprivrednim zemljištem koje daje zakupcima na korištenje i koncesionarima”, rekla je Dragana Kokot, generalni sekretar Privredne komore RS.

Print Friendly
Print Friendly