Privredna komora Republike Srpske počela je sa realizacijom projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT, u partnerstvu sa Područnom privrednom komorom Banja Luka, Inovacionim centrom Banja Luka, te kompanijama Saga NFG d.o.o. Banja Luka i Topinox d.o.o. Prnjavor“. Projekat ima za cilj podići konkurentnost i inovacione kapacitete izvozno-orijentisanih malih i srednjih preduzeća (MSP) metaloprerađivačke i mašinske industrije Republike Srpske. Projekat traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 480.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business obezbijedila bespovratna sredstava u iznosu većem od 380.000 KM.

Projektom DigIT SME uspostaviće se i ojačati Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske, u cilju pružanja podrške privrednim društvima na polju digitalne transformacije. Ključne aktivnosti projekta odnose se na organizaciju edukacija i podršku u vezi procesa digitalizacije. Platforma za e-learning omogućiće edukaciju i razmjenu iskustava te promociju značaja primjene digitalne transformacije u svrhu povećanja konkurentnosti i razvoja inovacija. Značajna aktivnost projekta odnosi se na povezivanje i unapređenje saradnje kompanija iz sektora metalo-prerade i sektora informaciono-komunikacionih tehnologija. Putem obuke domaćih konsultanata pružiće se pomoć privrednim društvima u pogledu kreiranja strategije za digitalnu transformaciju.

Projekat će podržati proces izrade i implementacije digitalnih mapa u najmanje deset privrednih društava iz metaloprerađivačke i mašinske industrije. Projekat će dovesti do poslovne optimizacije, smanjenja troškova i povećanja produktivnosti kod ciljanih kompanija, a to će rezultirati sa povećanjem izvoza, te stvaranjem novih i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.

EU4Business podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio programa „Lokalne razvojne strategije – Program lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH“, koji podržava vlada SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

Dragana Kokot

Direktor

Sektor za pravne poslove

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Nikolina Dorontić Alibabić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Željka Milić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Dokumenti

 Linkovi

Aktuelnosti

bl info dan

Održani info dani o značaju primjene digitalne transformacije u malim i srednjim preduzećima

| DigIT SME, Digitalna transformacija, Novosti iz Komore | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Područnim privrednim komorama organizovala je online info dane o značaju primjene digitalne transformacije u malim i srednjim preduzećima, prema sljedećem rasporedu: Bijeljina 22.12.2020….

Print Friendly
digital-transformation-concept-photo

POZIV za 24.decembar: Info dan o značaju primjene digitalne transformacije u MSP

| DigIT SME, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj organizacije info dana je predstavljanje projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“ i značaja primjene digitalne transformacije u MSP. U okviru info dana biće predstavljen i Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske i usluge Centra.

Print Friendly
digital-transformation-concept-photo

POZIV za 23.decembar: Info dan o značaju primjene digitalne transformacije u MSP

| DigIT SME, Novosti iz Komore | No Comments

Cilj organizacije info dana je predstavljanje projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“ i značaja primjene digitalne transformacije u MSP. U okviru info dana biće predstavljen i Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske i usluge Centra.

Print Friendly
digital-transformation-concept-photo

POZIV : Info dan o značaju primjene digitalne transformacije u MSP

| DigIT SME, Novosti iz Komore | No Comments

Cilj organizacije info dana je predstavljanje projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“ i značaja primjene digitalne transformacije u MSP. U okviru info dana biće predstavljen i Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske i usluge Centra.

Print Friendly
Print Friendly