Novi projekat PKRS omogućen kroz program EU ProLocal-a

Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća je jedan od zadataka Privredne komore Republike Srpske. Upravo tako se i zove projekat koji sprovodi PKRS sa partnerima – Područnom privrednom komorom Banja Luka i preduzećima „Metalac MBM“ d.o.o. Derventa, „Vendom“ d.o.o., Laktaši i „Elker“ a.d. iz Ljubije. Projekat finansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razoj u BiH – EU ProLocal. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 219.181,44 KM.

U cilju društveno – ekonomskog razvoja, Projekat teži uspostavljanju sistemskog pristupa koji će omogućiti malim i srednjim preduzećima (MSP) jačanje njihove konkurentnosti. Kroz aktivnosti tokom realizacije projekta, preduzeća iz metalskog sektora će unaprijediti svoje kapacitete za nastup na inostranom tržištu te će biti podignut nivo njihove konkurentnosti. Pored toga, biće osigurana i kontinuirana podrška za izvoz MSP u metalskom sektoru kreiranjem  standardizovanog seta usluga  „Paketa usluga za podršku izvozu“.

Korisnici projekta su preduzeća iz sektora metalske industrije u Republici Srpskoj, izvozno orijentisana preduzeća iz drugih sektora, društvena zajednica u opštinama Derventa, Prijedor i Laktaši te društvo u cjelini

Kroz četiri radna paketa projekta biće ostvareni sljedeći rezultati:

  • Najmanje deset preduzeća u sektoru metalske industrije osposobljeno za nastup na ino tržištu
  • Najmanje pet preduzeća u sektoru metalske industrije posjetilo specijalizovani sajam i ostvarilo kontakte sa potencijalnim kupcima i partnerima.
  • Najmanje pet preduzeća u sektoru metalske industrije povećalo nivo konkurentnosti kroz sertifikaciju odgovarajućih standarda kvaliteta
  • Izrađena sektorska publikacija koja će omogućiti vidljivost i promociju kapaciteta sektora
  • Uspostavljen set usluga „Paket usluga za podršku izvozu“ za MSP u sektoru metalske industrije
  • Ojačani kapaciteti Privredne komore za pružanje usluga u okviru „Paketa usluga za podršku izvozu“
  • Unapređeni kapaciteti Komorskog sistema RS i partnera za upravljanje projektima

Sektor metalske industrije ovim projektom dobija kontinuiranu podršku od strane Komorskog sistema RS u pripremi za nastup na ino tržištima i kvalitetnijem uvezivanju sa ino preduzećima i partnerima i nakon isteka projekta. Tokom realizacije projekta u Komorskom sistemu RS će se, u saradnji sa preduzećima i drugim zainteresovanim stranama, razviti set usluga koje će se implementirati na najmanje pet preduzeća. Ovo će biti i prilika da se testira kvalitet usluga koje se nude i moguće poboljšanje tih usluga nakon isteka projekta. Ono što je najvažnije jeste činjenica da će taj set usluga biti dostupan svim preduzećima i u drugim sektorima i po isteku projekta, što garantuje i samu održivost projekta i čini vidljivim efekat multiplikacije. Očekuje se da će barem još 3 dodatna preduzeća iz sektora i najmanje 2 preduzeća iz drugih sektora iskazati interes za novo kreiranim setom usluga PKRS, čime bi projekat prevazišao svoje inicijalne planove uticaja na preduzeća. Dalji razvoj i promocija pozitivnih promjena u načinu poslovanja dovešće do povećanja udjela ovih preduzeća u ukupnom izvozu RS za barem 5% u naredne dvije godine.

Sertifikacija kvaliteta u najmanje pet preduzeća imaće direktnu korist za ta preduzeća koju inače proces sertifikacije kvaliteta nosi. Posjedovanjem sertifikata preduzeća dokazuju da su organizovana i da upravljaju poslovnim procesima, te se očekuje da će ino partneri prepoznati kvalitet poslovanja i proizvoda domaćih preduzeća.

Sticanje novih znanja i iskustava kroz partnersko povezivanje, obučavanje i nastup na sajmovima će svakako direktno doprinijeti kvalitetu poslovanja preduzeća. Postizanjem efekata obučavanja i usvajanjem znanja i vještina od strane preduzeća, može se očekivati da će ona reorganizovati svoj način nastupanja na ino tržištima te da će investirati sredstva u izradu marketing plana i promociju proizvoda na ino tržištima.

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Željka Milić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Print Friendly