Privredna komora Republike Srpske počela je sa realizacijom projekta „Podrška promociji Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj“. Cilj projekta je uspostavljanje entitetskog tijela za koordinaciju i podršku privrednim društvima na polju industrijske energetske efikasnosti kroz poboljšanje svijesti i znanja privrednih subjekata, kako bi se iskoristili ukupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda, te povezivanje aktivnosti sa EU izvorima finansiranja.

Projekat „Podrška promociji Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj“ je podržan u okviru projekta  „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.

Planirano je da projekat traje do kraja novembra 2021. godine a projektni ciljevi se odnose na:

    • Formiranje Mreže industrijske energetske efikasnosti Republike Srpske;
    • Podizanje svijesti o industrijskoj energetskoj efikasnosti;
    • Obezbjeđivanje kontinuirane podrške za povećanje konkuretnosti, kroz razvoj znanja i kompetencija i razmjenu informacija;
    • Obezbjeđivanje podrške za povećanje internacionalizacije uspostavljanjem instrumenata za razvoj saradnje i umrežavanje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Nikolina Dorontić Alibabić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dokumenti

 Linkovi

Aktuelnosti

Naslovna

Predstavljanje rezultata projekta MIEE RS

| Projekat MIEE RS, Projekti | No Comments

U okviru projekta „Mreža energetske efikasnosti u inustriji BiH – MEEI“, koji realizuje Centar za održivu energetsku tranziciju – RESET iz Sarajeva, a kojeg finansira Agencija za razvoj preduzeća –…

Print Friendly
IMG_20211126_112104_resized_20211126_031212870

Energetska efikasnost u industriji – šanse za uštedu MSP

| Edukacije, Novosti iz Komore, Projekat MIEE RS, Projekti | No Comments

Privredna komora Republike Srspke, u okviru projekta „Podrška promociji Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj (MIEE RS)“, organizovala je dvodnevnu edukaciju za mala i srednja privredna društva, na temu…

Print Friendly
Sastanak, Teslic

Održan sastanak članova Mreže industrijske energetske efikasnosti RS

| Projekat MIEE RS, Projekti | No Comments

Privredna komora Republike Srpske je, u sklopu projekta „Podrška promociji Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj (MIEE RS)“ održala sastanak članova Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj. Sastanak…

Print Friendly
Print Friendly