Eda logo

 

 

 

 

Projekat „PPŽ RS – Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“

Za realizaciju Projekta dobijena su sredstva od davaoca granta „Ede – Agencije za razvoj preduzeća“ iz sredstava SIEM – Mehanizam za podršku implementaciji strategija razvoja malih i sredjih preduzeća.  Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.

SBA u BiH, logoOpšti cilj projekta je unapređenje mjera za podršku razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Specifični ciljevi projekta su:

 • Jačanje uloge Savjeta za ŽP u Komorskom sistemu RS;
 • Doprinos podizanju svijesti preduzetnica o prednostima učešća u radu Savjeta za ŽP i učešća u aktivnostima koje Savjeti organizuju;
 • Uspostavljanje mehanizama za planiranje i usklađivanje aktivnosti podrške razvoju PŽ u RS, na osnovu izrade Akcionog plana rada Savjeta na godišnjem nivou;
 • Obezbjeđivanje kontinuirane podrške za povećanje konkuretnosti, kroz razvoj znanja, sposobnosti i informacija za uspješno poslovanje žena;
 • Obezbjeđivanje podrške za povećanje internatcionalizacije uspostavljanjem instrumenata za razvoj saradnje i umrežavanje žena na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
 • Doprinos promociji preduzetništva žena.

SvedskaLogoProjekat će se realizovati u periodu od 03.06.2019. do 02.12.2019. godine.

Projekat obuhvata četiri radna paketa.

Radni paket 1 – Jačanje uloge Savjeta za žensko preduzetništvo u Komorskom sistemu RS

 • Izbor novih članova Savjeta
 • Izrada i usvajanje Akcionog plana Savjeta za žensko preduzetništvo
 • Sjednice Savjeta za žensko preduzetništvo

Radni paket 2 – Podrška jačanju konkurentnosti i internacionalizaciji žena u preduzetništvu

 • Seminari
 • Konferencija preduzetništva žena
 • Sajam preduzetništva žena

Radni paket 3 – Promocija

 • Priprema plana promotivnih aktivnosti
 • Provođenje plana promotivnih aktivnosti
 • Promotivne aktivnosti o radu Savjeta za žensko preduzetništvo

Radni paket 4 – Upravljanje projektom

 • Formiranje radnog tima i komunikacija
 • Plan, izvještavanje, diseminacija i nadzor
 • Upravljanje finansijama

Dragana Kokot

Direktor sektora za ekonomsko-pravne poslove

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Print Friendly