prilika plus logo

Program „Prilika Plus“ ima za cilj unapređenje sektora  obrazovanja u pravcu razvoja konkurentnosti domaće privrede i zapošljavanja. Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u BiH, u okviru svog portfolija zapošljavanja mladih, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Program predstavlja sveobuhvatan napor da se razvije model za razvijanje stručnih vještina koji će biti od koristi aktivnoj radnoj snazi i preduzećima u ključnim sektorima i industrijama u BiH.

Suština programa je da se učenicima srednjih stručnih škola omogući da u procesu školovanja, steknu  nedostajuća znanja i vještine u realnim uslovima, na radnim mjestima kroz provođenje praktične nastave. U okviru ovog projekta privrednim društvima i školskim centrima  pruža se mogućnost da zajednički rade na unapređenju kvaliteta praktične nastave.

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Nikolina Dorontić Alibabić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Dokumenti