KOOPLOkalPrivredna komora Republike Srpske jedan je od partnera na projektu KOOPLokal – Jačanje saradnje Privredne KOmore i Opština na pružanju podrške ekonomskom razvoju na LOKALnom nivou, koji provodi Područna privredna komora Banja Luka, u saradnji sa ostalim partnerima: Opština Prnjavor, Opština Srbac i Opština Laktaši. Projekat je finansiran od starne Evropske unije, a u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal.

Opšti cilj Projekta KOOPLokal je pružiti doprinos jačanju konkurentnosti MSP unapređenjem upravljačkih kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj opština Prnjavor, Srbac i Laktaši kroz izgradnju i uvođenje instrumenata ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i pružanje podrške privatno-javnom dijalogu i međuopštinskoj saradnji.

Više detalja i informacija o samom projektu mozete pronaći na Internet stranici Projekta.

Olivera Radić

+387 51 232 950

+387 51 215 565

Željka Milić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

Dokumenti

Linkovi

KOOPLokal

Print Friendly