SES logoSeniorski ekspertski servis (SES) je neprofitna organizacija, koju subvencioniše njemačka država, a čiji je zadatak posredovanje njemačkih eksperata Vašem preduzeću ili instituciji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Centrala SES-a raspolaže sa preko 10.000 eksperata iz svih industrijskih grana.

Osnovne troškove angažmana snosi centrala SES-a, a Vi snosite samo troškove lokalnog smeštaja i simboličnog džeparca (oko 5€ dnevno).

Prilikom kratkoročnog angažmana (od 3 nedelje do 6 meseci) ekspert prenosi  stečeno znanje i iskustvo, sa ciljem poboljšanja  produktivnosti i konkurentnosti na tržištu: obuka radnika, savetovanje pri nabavci mašina i organizaciji procesa, savetovanje iz oblasti marketinga i ostalo stručno i pravno savetovanje.

Seniori eksperti su stručnjaci, sa višegodišnjim iskustvom u najvećim njemačkim kompanijama, koji više nisu poslovno aktivni u svojim preduzećima i koji svoje stečeno znanje žele da podele sa preduzećima i institucijama u našoj zemlji.

Eksperte mogu angažovati preduzeća iz svih oblasti, javne ustanove kao i druge institucije iz Bosne i Hercegovine.

Osnovne troškove angažmana, kao što su avionska karta, osiguranje eksperta, troškovi obrade itd. – snosi SES centrala, a subvencioniše njemačka država.

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Print Friendly