StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy secTors – SHIPMENTT PLUS

(Jačanje procesa intelektualne svojine i transfera tehnologije u sektorima mobilnosti na zelenom moru)

 

Rezime projekta

Cilj projekta 1. poziva bio je da podrži razvoj inovacija MSP i RTO u regionu ADRION. U projektu su učestvovali partneri iz 8 zemalja regiona. Podrška koju nudi projekat došla je u obliku obuka i 1:1 podrške za upravljanje intelektualnom svojinom i pristup finansiranju. Ukupno 307 MSP je obučeno ili im je ponuđena podrška 1-1, 86 predloga za saradnju je dostupno onlajn u izložbenom prostoru projekta, obučeno je više od 200 profesionalaca iz 107 posredničkih organizacija (podrška inovacijama), a dostupno je 40 sati materijala za obuku onlajn na platformi projekta.

Cilj predloženog projekta za praćenje je dvostruk. Prvo, planiramo da dodatno unaprijedimo već ostvarene rezultate i postizanje rezultata 1. poziva SHIPMENTT projekta. Konkretno, implementacija do 2 pilot akcije po partneru u virtuelnim sredstvima za rješavanje situacije COVID-19 (namjenske radionice i/ili podrška 1:1), predviđena je u ovom predloženom naknadnom projektu. Komplementarno aktivnostima implementacije, Komunikacione aktivnosti pratećeg Projekta će uključivati organizovanje 1 javnog događaja po zemlji korisnici radi podizanja svijesti među potencijalnim korisnicima, zainteresovanim stranama i zainteresovanim institucijama o ulozi Evropske teritorijalne saradnje, kao i za promovisanje praktične upotrebe, relevantnosti i prenosivosti projektne platforme. Pored toga, predviđeno je i organizovanje 1 sastanka za potencijalne partnere budućih projekata, kako bi se iz prve ruke pružile informacije o upravljanju i implementaciji evropskih projekata. Aktivnosti umrežavanja, kao što je učešće u relevantnim događajima/sastancima, takođe su predviđene u okviru Komunikacionog radnog paketa. Efikasan domet gore opisanih aktivnosti će se postići putem onlajn diseminacije i interakcije putem kanala društvenih medija.

shopmenttProjekat SHIPmEnTT  – Jačanje procesa intelektualne svojine i tehnološkog transfera u sektorima zelene mobilnosti (Strengthening Intellectual Property and Technology Transfer Processes in Green Sea Mobility Sectors” – SHIPmEnTT) se odvija u sklopu Programa evropske teritorijalne saradnje Interreg V – B Jadransko – jonski program (ADRION). Počeo je u januaru 2018. Godine, a trajaće do 31.12.2020. godine.

Vodeći partner na projektu je Fondacija za istraživanje i tehnologiju Grčke, a ostali partneri su: AREA tehnološki park, Italija, ASTER, Italija, Privredna komora Republike Srpske, Regionalna razvojna Agencija Zlatibor, Srbija, Privredna komora Crne Gore, Privredna komora Venecije, Italija, Tehnocentar Univerziteta iz Maribora, Regionalna razvojna agencija Vlora, Albanija i Razvojna agencija iz Šibenika, Hrvatska.

Cilj ovog projekta je da se napravi presjek stanja u plavim ekonomijama regiona i utvrdi mogući scenario razvoja ovog sektora kao i da se daju preporuke kako da se tehnološki transfer i inovacije zaštite kada je u pitanju ova oblast. Područje djelovanja bi osim mora obuhvatilo jezera i rijeke.

Projekat je podijeljen u nekoliko radnih paketa:

RP Μ – Projektni menadžment i koordinacija aktivnosti odnosi se na: svakodnevni projektni menadžment, koordinaciju i internu komunikaciju;

RP T1 – Zelena mobilnost u oblasti Adriona: strategija za podršku inovacijama i procese transfera tehnologija u oblasti Adriona a odnosi se na razvoj scenarija koji se tiču plavog rasta i plavih tehnologija u oblasti Adriona; mapiranje MSP i zainteresovanih strana koje se bave inovativnošću prema razvijenim scenarijima; elaboriranje stgrategije za Shipmentt sa ciljem da se podrži inovacija i transfer tehnologija u sektoru zelene mobilnosti);

RP Τ2 – Pripremne aktivnosti za podršku u oblasti inovacija i konkurentnosti za sektor zelene mobilnostia odnosi se na: sprovođenje seta obuka operatera koji se bave poslovnim inovacijama (tzv. BIOs), uspostavljanje usluga za MSP, sprovođenje platforme SHIPMENTT;

RP T3 – Podrška zajedničkom acquisu u oblasti inovacija u oblasti ADRION: testiranje, evaluacija i transfer projektnih resultata donosiocima politika a odnosi se na razvijanje metodologije za pilot akitvnosti, nadgradnja operatera, pilot aktivnosti usmjerene ka MSP, nadgledanje i ocjenjivanje pilot aktivnosti);

RP K: Komunikacija – odnosi se na početne aktivnosti uključujući komunikacionu strategiju i internet stranicu, publikacije, javne događaje, digitalne aktivnosti uključujući društvene medije i multimedije).

Sve ove aktivnosti imaju brojne podaktivnosti i rezultate.

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dokumenti

 Linkovi

ADRION

Aktuelnosti

Poziv na radionicu: “Internacionalizacija poslovanja”

| Najave događaja, SHIPmEnTT | No Comments

U okviru radionice o internacionalizaciji poslovanja učesnicima su predstavljena relevantne teme koje se odnose na analizu tržišta, nastup na novim stranim tržištima i promotivni paketi za nova tržišta.

Print Friendly

Poziv na radionicu: “Pristup finansijama”

| Najave događaja, SHIPmEnTT | No Comments

U okviru radionice učesnicima će biti prezentovani izvori finansiranja, dok će se posebna pažnja posvetiti trenutno dostupnim fondovima, pozivima, izvorima, itd.

Print Friendly

Pоziv nа Kоnfеrеnciјu – „Pоvоlјnо pоslоvnо оkružеnjе, povećanje investicija i inovativnosti“

| Najave događaja, SHIPmEnTT | No Comments

Cilј оdržаvаnjа Kоnfеrеnciје је prоmоciја rеzultаtа i primјеrа dоbrе prаksе prоgrаmа BFC SEE sеrtifikаciје, tе rаzmјеnа iskustаvа u оblаsti digitаlizаciје lоkаlnih uprаvа, pоvеćаnjа kоnkurеntnоsti i invеsticiја, i prezentovanje SHIPmEnTT PLUS projetka.

Print Friendly
87537934_3028866617340618_4242394718748540928_o

VIDEO: Konferencija „Uspostavljanje inovativnog eko sistema fokusiranog na unapređenje investicija i jačanje konkurentnosti MSP“

| Novosti iz Komore, SHIPmEnTT, slide | No Comments

Pogledajte kratki video, snimak dvije panel diskusije, kao i predstavljanje dostupnih grant sredstava namijenjenih domaćim privrednicima.

Print Friendly
Print Friendly