Forum će biti održan 09.12.2017. godine u oblasti Prahova  jednoj od najrazvijenijih regija Rumunije

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Print Friendly