U Beogradu 21. Februara 2018. godine  održava se treća srpska konferencija o razvoju sektora nekretnina i infrastrukture.

Najavljene teme konferencije su:

  • Privlačenje kapitala
  • Zgrade budućnosti
  • Trgovački centri, zabavni parkovi
  • Poreski i regulatorni okviri
  • Tržište nekretninama u Srbiji

Više informacija dostupno je na internet stranici www.tsomokos.rs

 

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly