U Beogradu 21. Februara 2018. godine  održava se treća srpska konferencija o razvoju sektora nekretnina i infrastrukture.

Najavljene teme konferencije su:

  • Privlačenje kapitala
  • Zgrade budućnosti
  • Trgovački centri, zabavni parkovi
  • Poreski i regulatorni okviri
  • Tržište nekretninama u Srbiji

Više informacija dostupno je na internet stranici www.tsomokos.rs

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Print Friendly