Dana 26.10.2017. godine se u Sarajevu održava forum – konferencija o regionalnoj usaglašenosti i etici na Zapadnom Balkanu na kojem će se razmatrati pitanja koja se odnose na usaglašenost. Govornici na konferenciji će biti premijer kantona Sarajevo, poslovni ljudi i agent iz FBI-a koji će za ovu konferenciju doći u Sarajevo.

Ovaj događaj je koristan za članove lokalnih poslovnih zajednica s obzirom da će im biti predstavljen sve širi obuhvat antikorupcijskih zakona, rastući značaj privatnosti, zahtjevi velikog poslovanja u kojem partneri imaju programe usaglašenosti.

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

AGENDA

Print Friendly