Udruženje nezavisnih industrijalaca i preduzetnika Turske (MUSIAD) u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Republike Srpske organizuje 23. Međunarodni  poslovni forum (IBF) koji će se održati 17. i 18. oktobra. 2019. godine, u Hotelu Hills, Butmirska Cesta 18, Sarajevo.

Međunarodni poslovni forum (IBF) je međunarodna platforma godišnjih kongresa i zajedničkih komercijalnih aktivnosti, gdje se okupljaju  42 poslovna udruženja iz gotovo 25 zemalja u svrhu  iznalaženja rješenja za razvijanje ekonomskih veza, održavanje saradnje, pojačavanje  komunikacija i ubrzavanje društvenog  ekonomskog razvoja između zemalja.

Cilj  Međunarodnog  poslovnog foruma  (IBF-a) je  prije svega usmjeriti i osnažiti komercijalne odnose u skladu s nacionalnim principima i interesima, podržati saradnju među članicama i među zemljama članicama na regionalnom i globalnom nivou, poboljšati komercijalne aktivnosti i razvijati trgovinu, promovisati trgovinu i investicije, zatim promovisati zajednička ulaganja i saradnju na proizvodnim i trgovinskim projektima.

U okviru  Poslovnog  foruma (IBF)  planirano je  da se  17. oktobra. 2019. godine održe  poslovni  susreti  domaćih kompanija i kompanija iz Turske, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Bliskog Istoka, te  Sjeverne  Afrike.

Programom je predviđeno održavanje panel diskusija 17.10.2019. godine sa posebnim osvrtom na mogućnosti  investiranja u sektorima poljoprivrede, turizma, prehrane, drvnog, metalo-prerađivačkog sektora sa ciljem skretanja pažnje na trgovinski i investicioni potencijal u Bosni i Hercegovini,  i b2b susreti  bh. kompanija  i  stranih  kompanija.

Drugi dan foruma (18.10. 2019. godine) planirani su sektorski sastanci i posjeta bh. kompanijama.

U fokusu su sljedeći sektori  privrede:

–  poljuprivreda i prehrambeni sektor

–  stočarstvo,

–  sektor  turizma

–  građevinski sektor

–  zdravstvo

–  metalo- prerađivački sektor

–  drvni sektor

–  sektor proizvodnje jagodičastog voća

Učešće za domaće kompanije na poslovnom forumu  i  susretima  je  besplatno.

Ukoliko ste zainteresovani za navedeni događaj, molimo vas da se direktno registrujete putem  zvanične web platforme događaja:

https://companymatcher.com/Event/23rd-international-business-forum

Nakon registracije dobićete potvrdu o verifikaciji, te ćete moći ispuniti detaljan profil Vaše kompanije i zakazati sastanke sa potencijalnim partnerima.

U okviru IBF  foruma postoji mogućnost da domaće kompanije imaju male info-štandove gdje mogu predstaviti svoje proizvode i usluge.

Dimenzije izložbenog štanda  su 2m x 2m.  Cijena štanda iznosi: 400 KM  plus PDV.

 

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dokumenti

 

www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
budlux.com.ua/produktsia/keramicheskaya-cherepitsa.html
Print Friendly