AGROSYM 2019 B2B poslovni susreti će se održati 03.10.2019. godine sa početkom u 15.30 – 18.00 u hotelu Termag, Jahorina, Pale. Registracija je besplatna i obavlja se putem linka http://agrosym2019.talkb2b.net/members/register

Paralelno sa održavanjem AGROSYM B2B događaja, u istom mjestu, održaće se X međunarodni simpozijum Agrosym 2019 (http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/preliminary-programme), koji već 10 godina predstavlja godišnju platformu za međunarodnu diskusiju o poljoprivredi, hrani, ruralnom razvoju, okruženju i šumarstvu. Ukoliko želite da se registrujete i prisustvujete i X međunarodnom simpozijumu Agrosym 2019 registraciju možete obaviti putem linka http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/registration

AGROSYM 2019 B2B poslovni susreti će omogućiti učesnicima da direktno promovišu različite institucije i njihove aktivnosti, proizvode i usluge, inovacije, uspostave nove poslovne kontakte, kreiraju nove projektne ideje, potpišu značajne ugovore, ostvare poslovnu saradnju, razmjene znanja i iskustva. Takođe, uspostavljanje veze akademske zajednice i naučnih postignuća sa profesionalnim sektorom biće omogućeno, a razmjena iskustava o mogućnostima primjene različitih naučnih rezultata biće naglašena.

Ključni fokus ovog događaja jeste da omogući konekciju različitih domaćih privatnih i javnih institucija, kao i malih i srednjih preduzeća, sa institucijama koje dolaze iz različitih krajeva svijeta uzimajući u obzir da je AGROSYM prošlu 2018 godinu imao oko 1200 predstavnika iz 85 različitih zemalja.

Inače, AGROSYM pokriva sljedeća tematska područja: biljna proizvodnja, zaštita bilja i sigurnost hrane, organska poljoprivreda, zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima, stočarstvo, ruralni razvoj i agroekonomija, šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dokumenti

 

www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
budlux.com.ua/produktsia/keramicheskaya-cherepitsa.html
Print Friendly