Predstavništvo njemačke privrede u BiH, njemačke Vanjskotrgovinske komore (AHK) u zemljama Zapadnog Balkana, kao i njemačko Udruženje za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V.), organizuju regionalni B2B projekat

Mjesto održavanja: Dortmund, SR Njemačka (Industrijsko-trgovinska komora u Dortmundu)

Datum održavanja: 06.06.2019. g.

Cilj projekta je da njemačke firme pronađu proizvođače iz ove regije, tj. nove potencijalne dobavljače roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja (metaloprerađivački sektor, dobavljački sektor za autoindustriju, sektor prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i elektro i elektronski sektor). Koncept projekta se bazira na „B2B-matchmaking“ mehanizmu. Inicijalna pedeset dva (52) profila zainteresovanih njemačkih kompanija se nalazi u prilogu ovog dopisa, a svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete popunjavanjem prijavnog formulara (takođe u prilogu).

Prijavni formular je potrebno dostaviti na e-mail gordanas@komorars.ba i sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do 29.03.2019.godine.

Napomena: dostavljanjem prijavnog formulara nam automatski dajete saglasnost o dijeljenju vaših podataka sa udruženjem BME e.V.

Više detalja u vezi sa projektom se nalazi u pozivnom pismu a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Gordana Višekruna

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
budlux.com.ua/produktsia/keramicheskaya-cherepitsa.html
Print Friendly