19.INDIASOFT 2019 organizuje Vijeće za promociju izvoza elektroničkih i računarskih programa (ESC) u saradnji sa Ministarstvom trgovine i industrije Vlade Indije. Više informacija o sajmu potražite na www.indiasoft.org

Gordana Višekruna

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dokumenti

Print Friendly