Ovaj sajam predstavljam značajan ekonomski događaj koji nudi privrednim društvima mogućnost da promovišu svoje proizvode i usluge i predstavlja mogućnost uspostavljanja poslovne saradnje sa potencijalnim partnerima.

Prijavu možete izvršiti na e-mail fla2019@safex.dz ili www.safex.dz

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti

Print Friendly