Ovaj sajam predstavljam značajan ekonomski događaj koji nudi privrednim društvima mogućnost da promovišu svoje proizvode i usluge i predstavlja mogućnost uspostavljanja poslovne saradnje sa potencijalnim partnerima.

Prijavu možete izvršiti na e-mail fla2019@safex.dz ili www.safex.dz

Gordana Višekruna

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Dokumenti

Print Friendly