6.RENEXPO® BH, će se održati od 23. do 24. oktobra 2019. godine u hotelu Hills, Sarajevo.

U okviru sajma biće organizovani okrugli stolovi, radionice, B2B sastanci predstavljaju tržišna dostignuća i najnovija tehnološka rješenja u oblastima: hidroenergija, vetroenergija, biomasa, solarna energija, energetska efikasnost, održivo upravljanje vodama, efikasnost vode i tretman otpadnih voda Posebna pažnja posvećena je Investicionoj loži, gdje će biti predstavljeni odabrani investicijski projekti.
Za više informacija, posjetite web stranicu:http://www.renexpo-bih.com/bs/home-page-rs/

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti

 

Print Friendly