Inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „6th CEE Procurement & Supply Forum“,će se održati 22. oktobra 2019. godine u Pragu, Češka Republika.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope sastanu sa drugim firmama iz tog područja, koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Kompanije-kupci traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotiv, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

  • Obrada metala
  • Plastika / guma / elektronika
  • Ostalo

Ovaj forum Vam pruža priliku da se upoznate sa novim potencijalnim kupcima, a 50 kupaca već je izrazilo interesovanje za susret s dobavljačima na ovogodišnjem CEE Procurement & Supply Forum-u.

Kao i u prethodnim godinama, CEE Procurement & Supply Forum nudi:

  • B2B matchmaking razgovore,
  • interaktivne diskusije kao i
  • meet & greet (stolove) sesije.

Prijavni formular (Supplier sheet) je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o Vašoj kompaniji i naznačiti kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B-razgovore, te ga dostaviti na e-mail:

bme-international@bme.de najkasnije do 23. augusta 2019. na engleskom jeziku. Popunjene prijave možete dostaviti i u Privrednu komoru Republike Srpske na adrese gordanas@komorars.ba ili jelenat@komorars.ba, kontakt osobe u Privrednoj komori Republike Srpske su Gordana Višekruna i Jelena Rodić (051 222 986).

Pristigle prijave će kompanije-kupci analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.

Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane kompanija-kupaca.

Registracija je već moguća. Ukoliko želite, možete pričekati povratne informacije kupaca prije registracije. Dobavljači imaju i priliku upoznati kompanije-kupce bez unaprijed zakazanih sastanaka, na večernjem događaju (priredbi, event-u), Meet & Greet stolovima (sesijama) ili u pauzama za umrežavanje

 

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly