Mićić: Spremni smo da se prilagodimo

Mico MicicGrad Bijeljina već nekoliko godina ima epitet lokalne zajednice s povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda, koji je donio brojne benefite, kako investitorima, tako i njima samima.

Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine, u intervjuu za „Nezavisne“ kaže kako je to potvrda da su u ovom gradu bili spremni da se prilagode.

„Ali, važno je da se shvati da je to proces i da prilagođavanje mora da bude u kontinuitetu kako bismo išli u korak sa savremenim trendovima u privredi“, ocjenjuje on.

NN: Koliko je teško bilo ispuniti zahtjeve za dobijanje ovog sertifikata i koji dio u ovom procesu je vama bio najteži?

MIĆIĆ: Tokom procesa sertifikacije Gradska uprava se potrudila da ispuni što više kriterijuma, kako zbog ispunjavanja uslova za dobijanje sertifikata, ali nam je važniji cilj bio da u praksi i na terenu ostvarimo bolje rezultate u stvaranju ukupnog ambijenta za zadržavanje, odnosno privlačenje investicija. I prije ulaska u proces BFC sertifikacije institucionalizovali smo saradnju s privrednicima kroz Privredni savjet grada Bijeljina i ta saradnja daje rezultate. Ali, ipak, saradnja privrede i lokalne uprave bi morala da bude sadržajnija i više obostrana, što se pokazalo i prilikom bodovanja u sertifikaciji. Nažalost, privatni sektor još uvijek nema potpuni osjećaj da treba da sarađuje i da više utiče na lokalnu upravu, kako bi ona bolje odgovorila na potrebe privrednika.

NN: Da li ste osjetili neke pozitivne efekte i benefite od njega?

MIĆIĆ: Ne mogu se brojčano izraziti koristi od BFC-a, ali sam proces sertifikacije nas je dodatno podstakao da ubrzamo administrativne procedure koje su potrebne privrednicima, te da nađemo rješenja da se te procedure ubrzaju, kao i da unaprijedimo poslovni ambijent. Vjerujemo i da je dobijanje BFC-a doprinijelo da „Financial Times“ uvrsti Bijeljinu na listu malih evropskih gradova s povoljnim uslovima za investiranje. BFC sertifikat je sigurno uticao i na pojačan interes investitora za ulaganje u Bijeljinu, ali moramo ponoviti da je za privlačenje investicija presudna politička stabilnost u Republici Srpskoj i cijeloj BiH. Bez toga ne samo da neće biti novih investicija, nego će i postojeći kapital pobjeći u stabilnija područja i zemlje.

NN: Koliko je administracija bila spremna da se prilagodi njegovim zahtjevima?

MIĆIĆ: Sama činjenica da smo dobili BFC sertifikat je potvrda da smo bili spremni da se prilagodimo. Ali, važno je da se shvati da je to proces i da prilagođavanje mora da bude u kontinuitetu kako bismo išli u korak sa savremenim trendovima u privredi. Mnogo pažnje posvećujemo obukama službenika i insistiramo da budu na raspolaganju privredi.

NN: Kako su privrednici reagovali na ove procese s obzirom na to da je jedan od uslova dobijanja sertifikata i njihovo aktivno učešće u donošenju pojedinih odluka i stvaranju poslovne klime?

MIĆIĆ: Na početku su pojedini privrednici bili skeptični u pogledu njihovog učešća u donošenju pojedinih odluka, ali smo uspjeli da tu saradnju unaprijedimo. Naravno, i to treba posmatrati kao proces i sigurni smo da će vremenom odnos između privrede i lokalne uprave dodatno napredovati.

NN: Koje su prednosti vaše lokalne zajednice u privlačenju investicija u odnosu na druge?

MIĆIĆ: Pored geografskih prednosti – razmeđa tri države, blizine važnih regionalnih saobraćajnica, plodnog zemljišta, nudimo podsticaje namijenjene privredi, kao što su podsticaji za zapošljavanje, nabavku mašina i opreme, uvođenje ISO standarda, a tu su i umanjenja komunalnih taksi i naknada. Pored toga, u Bijeljini postoje tri poslovno-industrijske zone, koje su u potpunosti infrastrukturno opremljene, u kojima se placevi nude na prodaju potencijalnim investitorima na 60 mjesečnih rata ili umanjenje cijene od 10 odsto prilikom jednokratnog plaćanja. Naravno, ne možemo preskočiti ni spremnost zaposlenih u Gradskoj upravi da pruže svu neophodnu pomoć zainteresovanim investitorima.

NN: Koje su najveće prepreke s kojima ste se suočavali u privlačenju novih investitora?

MIĆIĆ: Pored pomenute nestabilnosti na koju lokalna uprava ne može mnogo da utiče, najveće prepreke su se odnosile na nedostatak tražene stručne spreme koja je neophodna investitorima, zbog čega je Gradska uprava, u saradnji s međunarodnim donatorima, pokrenula projekte prekvalifikacije i dokvalifikacije, kako bismo uskladili ponudu i potražnju radne snage na tržištu.

NN: Ko su najvažniji investitori u vašoj lokalnoj zajednici?

MIĆIĆ: Svi investitori su za nas podjednako važni, tako da ne želimo bilo koga da izdvajamo.

BFC SEE program sertifikacije

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se sprovodi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Privredna komora RS je tehnički sekretarijat, zadužena za realizaciju BFC SEE programa u Republici Srpskoj.

Ovaj program namijenjen je gradovima i opštinama koji imaju odgovarajuće kapacitete, strateški su opredijeljeni da unaprijede privredni ambijent, podstaknu razvoj lokane ekonomije i privuku investicije. Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih, 10 kriterijuma i više od 60 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Cilj Komore je da kroz sprovođenje programa BFC SEE sertifikacije podrži aktivno učešće privrede u radu lokalne uprave, definisanju strateških ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja i zajednički rad na njihovom ostvarenju.

Print Friendly

Leave a Reply