Milan Miličević: BFC SEE sertifikat sjajan instrument za unapređenje konkurentnosti

MIlan MiličevićNačelnik opštine Milan Miličević , u ime Opštine Teslić, na IV regionalnom BFC SEE kongresu u Podgorici, primio je prestižni BFC sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Ovim sertifikatom Teslić se svrstao među najbolje investicione destinacije u jugoistočnoj Europi.
Prema riječima Miličevića, većina zemalja jugoistočne Evrope na svjetskim listama ne ostvaruje dobre rezultate po pitanju poslovne konkurentnosti, pa tako i RS, odnosno BiH. U takvim uslovima, kako ističe, projekat sertifikacije gradova i opština s povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE predstavlja sjajan instrument za ostvarenje ciljeva unapređenja konkurentnosti, prepoznatljivosti od strane potencijalnih investitora i promocija svih potencijala jedne opštine.
– Značaj dobijanja BFC SEE sertifikata ogleda se kroz uspostavljanje jasnih smjernica za uklanjanje prepreka u izgradnji povoljnog poslovnog ambijenta, ali i obavezu lokalne vlasti da se odgovorno ponaša prema svojim građanima. Dobijanje sertifikata je i svojevrsna potvrda da je opština Teslić u svakom trenutku na raspolaganju lokalnoj poslovnoj zajednici i potencijalnim inostranim investitorima te da se učinio maksimum na uklanjanju postojećih administrativnih barijera u poslovanju – kazao je Miličević.

Poznato je da je za dobijanje ovog sertifikata potrebno ispuniti 12 kriterija i više od 80 podkriterija. Koliko su ovi uslovi zahtijevni i šta Vam je predstavljalo najveći izazov?

Miličević: Svaka nova ideja ili promjena često stvara otpor u ljudima, koji se manifestuje kroz isticanje teškoća i prepreka koje treba savladati na putu njihove realizacije. Cjelokupan proces dobijanja sertifikata je bio izazov za opštinu Teslić, za njene zaposlene, ali i za njene resurse. Međutim, dobra razrada ideje, formiranje tima ljudi koji izazovima i teškoćama idu u susret, a ne bježe od njih, uvijek urode plodom. To se pokazalo i u procesu sertifikacije i danas je opština Teslić ponosna opština sa BFC SEEsertifikatom. Kriteriji i podkriterji koje je neophodno ispuniti na putu ka dobijanju sertifikata jesu zahtjevni i traže maksimum zalaganja, velike promjene, ali ne predstavljaju prepreku pred kojom treba stati ili pokleknuti. Svaki od kriterija nosi svoju težinu i specifičnost, i svaki je predstavljao izazov na svoj način. Za opštinu Teslić je najveći izazov predstavljalo revidiranje strateških dokumenata i izradaplana kapitalnih investicija. Ovo su bitni dokumenti kojima se definišu sve aktivnosti opštinske uprave u određenom vremenskom periodu, a mi kao ozbiljna i odgovorna opštinska uprava ovom poslu smo pristupili sistematično i sa stavom da sve ono što se ovim dokumentima definiše treba da bude i realizovano. Unapređenje dijaloga sa privatnim sektorom kroz formiranje Privrednog savjeta, što je predstavljalo svojevrsnu novinu u dotadašnjoj saradnji opštine i privrede, predstavljalo je izazov u smislu promjene stava oba partnera da je nužno zajedno djelovanje u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, razvoja opštine i unapređenja kvaliteta života svakog pojedinca opštine Teslić. Zalaganje i trud su potvrđeni dobijanjem BFC SEEsertifikata, koji nas obavezuje da dalje radimo još bolje i podižemo na viši nivo kvalitet svojih usluga.

Osim stvaranja povoljnijih uslova za privlačenje novih investicija, korist će imati i ona preduzeća koja već posluju u Tesliću?

Miličević: Privlačenje novih investicija je svakako jedan od najvažnijih segmenata povezanih sa samom sertifikacijom. Sertifikat suštinski predstavlja garanciju investitorima da će opština pružiti visok nivo usluga u sve tri faze: predinvesticionoj, investicionoj i postinvesticionoj, a direktna korisnost za Teslić treba da se reflektuje u vidu otvaranja novih radnih mjesta. Nadalje, procesom sertifikacije definisani su kriterijumi i performanse koje je neophodnno planirati, pratiti, ostvarivati i mjeriti u kontinuitetu kako bi se osigurala kvalitetna usluga. Cilj je da se efikasno odgovori na svaki zahtjev investitora, stanovništva i ostalih zainteresovanih strana. Promjene koje su načinjene u opštini Teslić u pogledu pružanja boljih i kvalitetnijih usluga, a što je svakako i posljedica ulaska u proces sertifikacije, doprinijele su jačanju saradnje sa postojećim preduzećima u Tesliću, njihovoj većoj angažovanosti u kreiranju strategije razvoja opštine, politici podsticajnih mjera, a mjerljivi rezultat svih tih napora je otvaranje 134 nova radna mjesta u proizvodnim djelatnostima krajem prošle i početkom ove godine. Svojim radom i svim aktivnostima koje sprovodi opština Teslić dokazujemo svoju opredjeljenost razvoju privrede i stvaranju poslovnog okruženja koji pogoduje razvoju postojećih poslovnih aktivnosti i privlaćenju novih investicija.

Kolika je važnost Privrednog savjeta, čije je formiranje bio i jedan od kriterija za dobijanje BFC sertifikata?

Miličević: Proces sertifikacije doveo je do formiranja i ustanovljavanja Privrednog savjeta koji predstavlja svojevrstan forum na kome privrednici imaju priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Osnovna funkcija privrednog savjeta jeste jačanje javno-privatnog dijaloga (JPD) a sve u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta na prostoru opštine. Interakcija između javnog i privatnog sektora kroz privredni savjet u opštini Teslić rezultirala je uključivanjem privatnog sektora u proces donošenja odluka na lokalnom nivou, a što je jedan od ključnih preduslova za stvaranje poslovnog okruženja i cjelokupan i održivi razvoj opštine Teslić. Kroz sektorske sastanke, a potom kroz rad Privrednog savjeta privrednici se sve aktivnije uključuju i njihov glas, koji je ranije bio samo šapat i nije dopirao do ušiju opštinske uprave, artikulisan je kroz konkretne zahtjeve, ideje i prijedloge. Iako je u samom početku postojala određena doza sumnje iskazana od strane poslovne zajednice o svrsishodnosti formiranja Privrednog savjeta, svojim radom u proteklom periodu dokazao je da je ovakav dijalog neophodan i da je koristan za sve učesnike. Dalje podsticanje javno-privatnog dijaloga je aktivnost na kojoj će se intenzivno raditi u narednom periodu, u cilju da poslovna zajednica i opštinska uprava postanu partneri i nosioci razvoja opštine Teslić na dobrobit svih njenih građana.

Iako od ispunjavanja uslova za dobijanje sertifikata nije prošlo mnogo vremena, već su Vam se javili novi investitori?

Miličević: Ulazak u proces sertifikacije za opštinu je predstavljao kako izazov tako i potrebu da izvrši svojevrsnu inventuru svojih potencijala i sposobnosti da privuče strane investitore i naravno da ohrabri domaće privrednike. Svi ti napori urodili su plodom te je opština Teslić prepoznata od strane holandskog investitora kao mjesto sa povoljnim poslovnim okruženjem ali i mjesto ugodno za život. Veoma smo ponosni i zadovoljni potpisanim ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom iz Holandije koja planira da izgradi fabriku za proizvodnju prikolica za posebne namjene i terete i zaposli preko 150 radnika sa područja naše opštine u naredne tri godine. Ovaj projekat realizovaće se na novouspostavljenoj poslovnoj zoni „Lanara“ i očekujemo da će upravo ova investicija biti ona pokretačka snaga koja će dovesti da poslovna zona zaživi u punom kapacitetu. Kreiranje novih radnih mjesta je prioritet svake opštine jer samo građani koji imaju posao i sigurne izvore prihoda mogu da budu zadovoljni. A naš cilj je upravo da svi građani Teslića budu zadovoljni i ostaju da žive u svom gradu.

Na teritoriji opštine Teslić posluje nekoliko izuzetno uspješnih privrednih društava. Koliko takva preduzeća mogu poslužiti kao primjer za dovođenje novih investitora?

Miličević: Privreda Teslića je tradicionalno usmjerena ka prerađivačkoj industriji i u toj oblasti zaista imamo respektabilna privredna društva koja zaslužuju ne samo pažnju opštinske uprave već i šire društvene zajednice. Hemijska, drvna, metalna, kožarsko-tekstilna industrija iz godine u godinu imaju povećanje indikatora uspješnosti poslovanja, a posebno je značajno povećanje izvoza i broja zaposlenih. Na sreću, opština Teslić ima i svoje prirodne ljepote i resurse što je doprinijelo da budemo prepoznati u širem okruženju, pa i u EU, kao turistička destinacija koja mnogo toga može ponuditi. Naši privrednici su svojevrsni ambasadori dobre privredne aktivnosti i na osnovu čijeg rada opštinu Teslić potencijalni investitori mogu prepoznati ka opštinu sa kvalitenim poslovnim ambijentom.

U kojoj mjeri je važna saradnja sa institucijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u privlačenju novih ulagača?

Miličević: Saradnja je neophodna na svim nivoima vlasti, ona je imperativ u ostvarivanju ciljeva koje želimo postići, a to su prije svega nove investicije i održivost i jačanje postojećih privrednih kapaciteta. Sve institucije, počevši od lokalne zajednice, moraju dati svoj puni doprinos procesima kojima smo izloženi u svim segmentima života. Bez saradnje, ali i podrške institucija RS i BiH, lokalne zajednice ne mogu na adekvatan način odgovoriti svim izazovima kojima su izložene, ali uz dobru saradnju mogu uraditi i više nego što su i same planirale. Jedni drugima moramo biti i podrška i podsticaj da uvijek možemo i bolje i više.

Print Friendly

Leave a Reply