Milorad Vuković predsjednik Izvršnog odbora Udruženja građevinarstva i IGM

IOMilorad Vuković, direktor privrednog društva Graditelj Teslić izabran je za predsjednika Izvršnog odbora Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Privredne komore RS, dok će funkciju potpredsjednika IO vršiti Milorad Šćepanović iz kompanije Hercegovina putevi Trebinje.

Na današnjoj sjednici osnovana je i Grupacija geodeta pri Udruženju građevinarstva i IGM, formiran je pregovarački tim za pregovore sa sindikatom u vezi granskog ugovora, a utvrđen je i prijedlog članova komisije za detašmane, koji će biti upućen Upravnom odboru Privredne komore RS.

U toku sjednice analizirana je i radna verzija predloženih izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju, a prijedlozi će biti proslijeđeni resornom ministarstvu u narednom periodu.

Print Friendly

Leave a Reply