Mnogo prostora za nove investicije i unapređenje privredne saradnje Srpske i Turske

Unapređenje saradnje između preduzeća iz Republike Srpske i Turske i povećanje obima spoljnotrgovinske razmjene dvije zemlje, bile su teme današnjeg sastanka direktora Privredne komore Republike Srpske, Pere Ćorića i ambasadora Turske u BiH, Halduna Koča.

Na satanku, koji je održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci, rečeno je da je spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske i Turske u periodu od 2013. do 2017. godine bilježila pozitivne trendove, budući da je u ovom periodu zabilježen značajan rast ivoza iz Republike Srpske u Tursku, koji je povećan sa 16,1 miliona u 2013. godini na 75,86 miliona KM u 2017. godini (371%). Uvoz iz ove zemlje u Srpsku takođe je rastao, ali po manjoj stopi od rasta izvoza (285%), te je povećan sa 56,8 miliona KM u 2013. godini, na 102,6 miliona KM u 2017. godini, tj. za 45,8 miliona KM.

Međutim, tokom 2018. godine došlo je do smanjenja izvoza iz Republike Srpske u Tursku za skoro 60%, a iznosio je 32,6 miliona KM, dok je uvoz smanjen za 557.000 KM.

Trend smanjenja izvoza nastavljen je i tokom 2019. godine, iako je na kraju ove godine evidentiran rast izvoza od blizu šest%, u odnosu na 2018. godinu.

Prema riječima Ćorića, smanjenje izvoza posljedica je Odluke Republike Turske iz aprila 2018. godine, da uvede kvote na izvoz iz BiH i to za šećer, ulje, brašno i meso, što se u značajnoj mjeri negativno odrazilo na naše izvoznike.

U međuvremenu, kako je istakao, otklonjene su prepreke, čime je omogućen izvoz mesa u Tursku, što su dvije kompanije iz BiH, od toga jedna iz Republike Srpske, već iskoristile i izvezle po 500 tona mesa.

Na sastanku je zaključeno da ukupna vrijednost obima robne razmjene može biti mnogo veća, imajući u vidu potencijale Republike Srpske i Turske i da će upravo na ovom pitanju intenzivnije raditi Privredna komora Republike Srpske i Konzulat Turske u Banjoj Luci.

Direktor Komore zahvalio je Ambasadi Turske na višegodišnjoj podršci prilikom odlaska domaćih kompanija na velike sajmove u Tursku.

Ambasador Koč je rekao da u Republici Srpskoj već uspješno posluje nekoliko turskih kompanija ali da je zadatak Ambasade da na osnovu potencijala kojima Srpska raspolaže dovede i nove investitore, napominjući da su turski ulagači zainteresovani za različite grane privrede, od turizma, preko poljopivrede i zdravstva, do energetike i rudarstva.

Sastanku su prisustvovali i direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove PKRS, Dragana Kokot, generalni konzul Turske u Banjoj Luci Oguz Kilič, savjetnica za trgovinu u Ambasadi Turske Sevgin Gungor, kao i treći sekretar Pinar Numanoglu.

 

Print Friendly

Leave a Reply