Konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede „Sinergija“

By 24. новембра 2021. Aktuelnosti, slide No Comments

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS objavilo je konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede „SINERGIJA“.

Sredstva za sufinansiranje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede „Sinergija“ iznose 200.000,00 KM.

Pravo prijave na konkurs ima konzorcijum sastavljen od najmanje jedne naučnoistraživačke organizacije i najmanje jednog preduzeća osnovanog u Republici Srpskoj.

Ministarstvo će sufinansirati najviše deset zajedničkih projekata saradnje naučnoistraživačke zajednice i privrede „Sinergija“.

Cilj konkursa je podsticanje saradnje između naučnoistraživačkog i poslovnog sektora, povećanje domaće i međunarodne vidljivosti naučnoistraživačke zajednice, unapređenje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sa potencijalom komercijalizacije, te uvođenje inovativnih modela poslovanja.

Rok za dostavljanje prijave na konkurs za sufinaniranje zajedničkih projekata je 03.12.2021 godine.

Više informacija možete potražiti na sledećem linku:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx

Print Friendly

Leave a Reply