“Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”

By 2. септембра 2021. Aktuelnosti No Comments

People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom “Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u privrednom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

Cilj akceleratorskog programa je poboljšati kapacitete kompanija za razvoj njihovih poslovnih ideja i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim poteškoćama. Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

Biće nagrađene najbolje poslovne ideje:

5-6 kompanija dobit će sredstva u iznosu od 1000,00 EUR za razvoj svojih proizvoda i izgradnju kapaciteta.

Dvije kompanije s najboljim poslovnim idejama bće nagrađene dodatnim grantom od 4000,00 EUR, kao vid podrške ulaganju u njihove poslovne modele.

Pobjednici/pobjednice akceleratorskog programa dobiće i dodatnu podršku za savjetovanje ili promociju.

Zainteresovane kompanije trebaju zadovoljiti sljedeće kriterijume:

Pravna registracija kompanije u BiH (najmanje  12 mjeseci)

Kompanija je operativna u proteklih 12 mjeseci (uplaćuje poreske obaveze)

Kompanija nije primila više od jednog granta za istu svrhu u protekle dvije godine

Dugovi kompanije ne mogu premašiti 40% godišnjeg prihoda

Kompanija je voljna dati 25% učešća u dodijeljenom grantu 4000,00 EUR.

Zainteresovane kompanije treba da popune obrazac za prijavu i predaju ga zajedno sa potrebnim prilozima. Obavezno dostavite sve potrebne dokumente:

Obrazac za prijavu

Prilozi:

Rješenje o registraciji

Dokaz o redovnom plaćanju doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)

Dokaz o plaćanju direktnih i indirektnih poreza (ne stariji od 6 mjeseci)

Dokaz od banke da poslovni računi nisu blokirani(ne stariji od 6 mjeseci)

Bilans uspjeha za posljednju godinu

Bilans stanja za posljednju godinu (bilans stanja su dužne dostaviti samo kompanije koje su registrovane kao d.o.o. ili d.d.)

Potrebne dokumente je potrebno dostaviti na e-mail adresu ivana.godulova@peopleinneed.cz do 7. septembra 2021 (23:59 CET). Ukupno će biti odabrano 15 kompanija za Fazu 1 akceleratorskog programa. Postupak odabira može uključivati i kratki lični intervju. Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Obrazac-za-prijavu-akcelerator

Print Friendly

Leave a Reply