Na današnji dan se rodio Nikola Tesla

Nikola Tesla (Smiljan, 10.7. 1856. – New York, 7.1. 1943.) bio je naučnik i inovator svjetskog glasa. Radio je u području elektrotehnike i radiotehnike, te je izumio okretno magnetsko polje i višefazni sustav izmjeničnih struja. Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. U nekoliko je navrata nominiran za Nobelovu nagradu za fiziku, ali ju nikada nije dobio; jedan od razloga je što ju nije htio dijeliti s Edisonom, a Švedska akademija nije željela dijeliti nagrade svakom od njih pojedinačno. Preminuo je u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa ili jačinu magnetnog polja, TESLA (T).

Na današnji dan 10.07.1856. godine se rodio najveći um i izumitelj na našoj planeti. Ovaj nesebični izumitelj je zadužio cijelu Planetu i sve ljude na planeti svojim izumima koji su omogućili da danas imamo komoditet u životu i trebamo mu biti vječno zahvalni.

Bitno je istaći da je kao vizionar tog doba odolijevao svim napadima onih koji su ga pogrešno tretirali kao i poslovnih „dželata“ tog vremena a neki patenti su ukradeni i nakon njegove smrti (07.01.1943. godine) su doživjeli istinsku potvrdu briljantnosti njegovog uma i ponovo označeni kao njegovi!

Današnji milijarderi nisu ni blizu veličine njegovog djela a da je dobio tantjeme za svoj rad niko se po veličini i vrijednosti ne bi nalazio ni blizu njega i njegovih nasljednika!

U svoje vrijeme je projektovao električni automobil koji je išao brzinom 93km/h a tek su danas oni postali aktuelna svjetska tvorevina.

Print Friendly

Leave a Reply