Informacija o Projektu „NAŠE JE BOLJE“ u 2012. godinu

Privredna komora Republike Srpske, četvrtu godinu zaredom, realizuje Projekat promocije domaće proizvodnje „NAŠE JE BOLJE“. Projekat je dao rezultat u povećanju prodaje domaćih proizvoda, ali i ostvario pozitivne reakcije od strane i proizvođača i potrošača, kao i predstavnika relevantnih institucija. U cilju promocije domaće proizvodnje, povećanja prodaje proizvoda iz Srpske, te uticaja na svijest potrošača o značaju kupovine domaćih proizvoda, u 2012. godini Komora je nastavila sa svim započetim aktivnostima Projekta u prethodnoj godini, te jačala medijsku promociju, a realizovane su sljedeće aktivnosti:

  1. Velika nagradna igra „Kupujmo domaće – Proizvedeno u Srpskoj“

Nagradna igraOd 01.12.2011. do 12.01.2012. godine, Komora je organizovala Veliku nagradnu igru „Kupujmo domaće – Proizvedeno u Srpskoj“, koja je, osim promocije roba široke potrošnje, imala za cilj i promociju drugih grana privrede, poput turizma, proizvodnje namještaja, građevinarstva i dr. Glavna nagrada bila je motnažno drvena kuća „Steco centra” d.o.o. Bijeljina „Balkanika“, sa stolarijom – „Fagus“ d.o.o. Kotor Varoš. Ostale nagrade bile su: pet komada namještaja, pet vikend aranžmana za dvoje u turističkim centrima RS i 352 vrijedna paketa domaćih proizvođača. Nagradni fond činilesu 363 nagrade u vrijednosti od30.014,56 KM.
Uslovi za učešće u Nagradnoj igri bili su: kupiti bilo koja tri različita domaća proizvoda u RS, zaokružiti ih na računu, na poleđini računa napisati svoje podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona) i ubaciti račun u za to predviđenu kutiju u tržnim centrima ili ga poslati na adresu Komore. Izvlačenje dobitnika nagrada organizovano je 15.01.2012. godine, u zgradi RTV Doma (Radio televizija Republike Srpske), kao generalnog medijskog sponzora nagradne igre, u direktnom javnom prenosu. Izvlačenje nagrada nagradne igre, obavilo se pod nadzorom komisije, koja se sastojala od tri člana: Dušanka Tegeltija, pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine i turizma Vlade Republike Srpske, predsjednik Komisije; Dragica Ristić, direktor Privredna komora RS, član Komisije, i Slobodan Stanić, direktor Javno zdravstvena ustanova – Institut za javno zdravstvo RS, član Komisije.
Cilj nagradne igre bio je: promocija domaće proizvodnje i jačanje medijske kampanje, povećanje prodaje domaćih proizvoda, te uticaj na svijest potrošača o značaju kupovine proizvoda iz Srpske.

  1. Promocije u prodajnim objektima

U cilju podizanja svijesti potrošača o značaju kupovine domaćih proizvoda, dijeljenjem promotivnih letaka i označavanjem polica na kojima se nalaze domaći proizvodi u tržnim centrima, Komora je organizovala promocije u TC „Tempo“ u Istočnom Sarajevu, TC „ROBOT“ Prijedor, tržnim centrima u Prijedoru, Kostajnici i Kozarskoj Dubici.
U TC „ROBOT“ organizovan je izložbeno – prodajni paviljon (07.-15.04.2012.) u kome su učestvovala udruženja koja njeguju stare zanate, Turistička organizacija Prijedor, proizvođači rakije, meda i drigih proizvoda. Privredna komora RS odazvala se pozivu na učešće u ovoj  manifestaciji sa istaknutim reklamnim štandom i izložbenom vitrinom sa domaćim proizvodima.
Projekat „Naše je bolje“ promovisan je i na pijacama u Prijedoru, te u saradnji sa opštinom Prijedor, na gradskoj tržnici u Prijedoru i Zelenoj pijaci na Pećanima, gdje je postavljeno šest štandova za prodaju domaćih proizvoda. Opština Prijedor otvaranjem štandova za koje plaća zakup pomaže domaćim poljoprivrednim proizvođačima da lakše plasiraju svoje proizvode bez posrednika.
S ciljem intenziviranja aktivosti u vezi sa realizacijom Projekta, Komora je organizovala Manifestaciju „Dani domaće proizvodnje“. Promocija je organizovana u saradnji sa privrednim društvom M-BL d.o.o. Banja Luka, u prodajnim jedinicama Merkator u tri opštine: Supermarket Laktaši (01.06.2012.), Supermarket Kotor Varoš (07.06.2012.) i Merkator Centar Gradiška (28.06.2012.). U okvriru manifestacije „Dani domaće proizvodnje“, na platoima ispred „Merkatora“, bili su izloženi domaći proizvodi iz cijele Republike Srpske, a u kulturno zabJahorinaavnom dijelu, nastupila su tri kulturno umjetnička ansambla.
Promocija domaće proizvodnje i Projekta održana je i na svečanom otvaranju objekta privrednog društva Frukta Trejd u Omarskoj (10.11.2012.), gdje je organizovana degustacija, promocija i podjela poklon paketa.

  1. Promocije na sajmovima i drugim manifestacijama

Zajedno sa područnim privrednim komorama, Privredna komora Republike Srpske je, i tokom 2012. godine, promovisala Projekat na devet sajamskih manifestacija.
Pored navedenog, u 2012. godini, Projekat „NAŠE JE BOLJE“ promovisan je i na sljedećim manifestacijama: „Dani zime na Kozari” (29.01.2012.), „Konferencija beba“ u Prijedoru (28.06.2012.), „Ljeto na Vrbasu“ (15.07.2012.), „Dani pčelarstva, voćarstva i našeg sela” u Novom Gradu (30.09.2012.) i Berza turizma i ugostiteljstva „U susret zimi 2012/2013“ (Hotel Bistrica na Jahorini, 30.11. – 01.12.2012.).

Treću godinu za redom, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, realizovana je promocija Projekta u okviru Svjetskog dana hrane(16.10.2012.). Ove godine promocija je organizovana u Osnovnoj školi „SvetiSava“. Tim povodom, organizovano je nagradno takmičenje za najbolji likovni rad na temu „ZDRAVA ISDan hraneHRANA“, s ciljem da se djeci skrene pažnja na značaj ovog projekta i dođu do saznanja da samo kupujući domaće proizvode pomažu razvoju privrede i svih segmenata u društvu. Takmičenje je bilo namijenjeno učenicima razredne nastave, uzrasta od I do V razreda,a 10 najboljih likovnih radovanagrađeno je paketima koji sadrže domaće prehrambene proizvode „Vitaminke“, Tržnice, „Vitinke“, „Mlijekoprodukta“, „Fruktatrejda“, „Prirodnog bilja“, Pekare „Radić“, preduzeća „Spektar drink“, „Plantago“, VIP „Krajina“, „Krajina klas“ i Vode „Kruna“.

Prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaceg proizvodaProjekat je promovisan i na tradicionalnoj Manifestaciji „Izbor najuspješnijih u privredi RS“, te su dodjeljene nagrade za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda (27. i 28.03.2012.) za 19 privrednih društava iz Republike Srpske.

  1. Medijska kampanja Projekta “Naše je bolje”

Privredna komora Republike Srpske, uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, od 15.07.2012. do 15.09.2012. godine, realizovala je veliku medijsku kampanju Projekta „NAŠE JE BOLJE“. Kampanja je imala za cilj promovisanje svih sektora privrede, podizanje svijesti potrošača o značaju kupovine proizvoda iz Srpske. S obzirom da je većina dosadašnjih aktivnosti bila usmjerena na promociju roba široke potrošnje, na ovaj način otvorila se mogućnost i za predstavljanje drugih sektora privrede. Medijska kampanja sastojala se od četiri aktivnosti: snimanje džingla i emitovanje na radio stanicama širom Republike Srpske; oglašavanje posredstvom bilborda, oglašavanje u štampanim medijima, te izrada i distribucija promotivnog materijala. Kampanja se odvijala u dvije faze, kroz koje će se komunicirati sa više različitih imidža, kako bi se održala pažnja kupaca. Prva faza, koja je trajala od 15.07.-15.08.2012. godine, bila je ulazna faza i imala je za cilj da podsjeti i upozna stanovništvo sa kampanjom, te da ukaže na značaj kupovine domaćih proizvoda. U ovoj fazi, emitovan je radio džingl četiri puta dnevno na 13 radio stanica širom Republike Srpske (Radio RS, Bobar radio, Nes radio,  UNO radio, Kontakt radio, Radio Istočno Sarajevo, BIG radio,  Radio Džungla, Slobomir radio, FREE Radio, DUB Radio – JP Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica, Kozarski vjesnik – Radio Prijedor i JP Radio Novi Grad). Broj emitovanja džingla, na radio stanicama, u prvoj fazi je 1.788. Osim toga, oglašavanje je vršeno i putem 20 bilborda na najprometnijim mjestima u najvećim opštinama širom RS, objavljeno je 26 reklama u tri štampana medija (Glas Srpske, Nezavisne novine i Pres RS), odštampano je 10.000 promotivnih letaka, 200 plakata B1 formata i 100 plakata B2 formata, a izrađena su i četiri roll-up-a.
volim svojeDrugu fazu, koja je trajala je od 15.08.-15.09.2012. godine, obilježila je intenzivnija promocija, s obzirom da se u ovom periodu više kupuje. Druga faza imala je za cilj da direktno utiče na nosioce kupovine i na neposredan način poziva na kupovinu domaćih proizvoda. Ovu fazu obilježio je povećan broj emitovanja radio džingla na pet puta dnevno, što ukupno iznosi 2.051, dok je bilbord kampanja povećana sa 20 na 35, a porastao je i broj objava u štampanim medijima na 30.
Sve vrijeme realizacije medijske kampanje pratilo je objavljivanje promotivnih tekstova i gostovanje na radio stanicama u specijalnim emisijama, posvećenim promociji domaće proizvodnje. Promotivni tekstovi su izlazili u Nezavisnim novinama i Glasu Srpske svakog ponedjeljka. Ukupno je objavljeno 18 promotivnih tekstova. Gostovanje u radio emisijama realizovano je na šest radio stanica (Radio RS, Bobar radio, Nes radio, Kontakt radio, Radio Istočno Sarajevo i RTV Slobomir) i ukupno je realizovano 57 tematskih emisija na radio stanicama, gostovala su  52 predstavnika privrednih društava. Učesnici u ovim aktivnostima bili su predstavnici privrednih društava iz svih sektora privrede koji su izrazili interesovanje da budu dio ovakve promocije, kao i predstavnici Privredne komore RS. Ukupno posmatrano, u okviru medijske kampanje, radio džingl je emitovan 3.846 puta, objavljeno je 56 reklama u novinama i oglašavano je na 55 bilborda.Kampanju je pratio i promotivni materijal, te je pripremljeno novo vizuelno rješenje letka, kao i plakata i četiriroll-up-a, a sve u skladu sa vizualom koji su pratili čitavu medijsku kampanju.U periodu trajanja Kampanje, Projekat „NAŠE JE BOLJE“ promovisan je i u najvećim trgovačkim centrima u RS putem promotivnog materijala. Ovaj materijal korišćen je i na svim ostalim gore navedenim promotivnim aktivnostima Projekta u ovom vremenskom periodu, a i dalje će se koristiti i za druge slične manifestacije. Na svim istaknutim mjestima u trgovačkim objektima, koji su do sada podržavali Projekat, postavljeni su plakati.

Analizom stanja prodaje domaćih proizvoda u trgovačim centrima, koju je Privredna komora RS sprovela po završetku medijske kampanje, utvrdili smo da je došlo do povećanja prodaje domaćih proizvoda i do 20 odsto, u zavisnosti od artikla, u periodu trajanja medijske kampanje. Nejveći rast u ukupnom prometu domaćih proizvoda zabilježili su mlijeko, pivo i voda. Stoga, možemo zaključiti da je medijska kampanja dala pozitivni rezultat i dodatno uticala na svijest potrošača da daju prednost kupovini domaćih proizvoda i na taj način podrže domaću privredu.

 


Print Friendly