Novi zakon dao preciznija ovlaštenja Agenciji za osiguranje

Drustva za osiguranjeNovi Zakon o obaveznom saobraćaju, koji je 14. oktobra ove godine stupio na snagu, dao je Agenciji za osiguranje Republike Srpske preciznija ovlaštenja kada su u pitanju mjere koje ova agencija može predeuzeti u primjeni obaveznih tarifa i uslova u osiguranju.
Direktor Agencije, Božana Šljivar, istakla je da su Agenciji sada data jasna ovlaštenja da može identifikovati direktne i posredne popuste i da u vezi sa tim preduzme prekršajne mjere kada se utvrdi da je riječ o nelojalnoj konkurenciji, odnosno odstupanju od tarifa i propisanih uslova. U tim slučajevima Agencija može i zabraniti sklapanje ugovora o toj vrsti osiguranja od 30 do 180 dana, što je, kako je ocijenila, vrlo ozbiljna mjera.
– Eventualna poteškoća u tome može biti način kako da se pribave dokazi o posrednim davanjima popusta, naročito kroz razne skrivene oblike. U ovom poslu će nam biti veoma značajna saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske – izjavila je Šljivareva novinarima nakon sjednice Skupštine Udurženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske, koja je održana 22. oktobra.
Kada je u pitanju nelojalna konkurencija, Skupština Udruženja društava za osiguranje zauzela je stav da osiguravajuća društva moraju doslovno primjenjivati zakon i propisane tarife.
– Bilo je do sada dosta vantarifnih popusta, koji su u ovom novom zakonu identifikovani. Takođe, pozvaćemo i sve institucije i organe koji nam mogu pomođi da se suzbije nelojalna konkurencija, a informisani smo da kontrole kreću već od naredne sedmice. Ovaj zakon, između ostalog, predviđa i postepenu liberalizaciju tržišta, kao i povećanje osiguranih suma za lica i stvari – naveo je predsjednik Skupštine, Milomir Durmić.

Print Friendly

Leave a Reply