NSRS: Govor direktora Komore, Pere Ćorića, povodom Programa ekonomskih reformi RS za 2020 – 2022. godinu

By 16. децембра 2019. Novosti iz Komore, slide No Comments

UntitledPrivredna komora Republike Srpske, kao i prethodnih godina, i ovaj put dala je puni doprinos kreiranju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020 – 2022. godina, a svoje prijedloge dostavila je Vladi Republike Srpske sredinom septembra.

Negativni trendovi koje bilježi privreda Republike Srpske u ovoj godini, a koji se ogledaju prvenstveno u padu industrijske proizvodnje i padu izvoza, smatramo da zahtijevaju konkretna rješenja. U cilju zaustavljanja negativnih trendova u poslovanju, te stvaranju uslova za privredni rast i ravoj, Komora je svoje prioritetne mjere, između ostalih, definisala kroz jačanje konkurentnosti privrede, stvaljanje javnih preduzeća u funkciju razvoja privrede i društva u cjelini, reformu i modernizaciju javne uprave.

Raduje nas činjenica da je Vlada Republike Srpske prepoznala važnost naših zahtijeva i da je povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske sa ciljem povećanja plata i ovaj put stavila na prvo mjesto prioriteta u ovom dokumentu, ali i neke druge zahtjeve, kao što su efikasnost javnog sektora, prilagođavanje obrazovnog sistema i tržišta rada potrebama privrede, podrška istraživanju, razvoju, inovacijama i digitalnoj ekonomiji.

Svjesni smo da je za realizaciju svih navedenih zadataka potrebno mnogo truda i rada i da nije moguće očekivati da se nagomilani problemi riješe preko noći. Ali, istovremeno, sigurni smo da samo uz jasno definisane ciljeve i nadležnosti, viši stepen međusobne koordinacije, dobro osmišljene politike, sa tačno navedenim rokovima izvršenja, korektivnim mjerama i predanim radom, uz najviši stepen odgovornosti svakog izvršioca u svim segmentima djelovanja, možemo doći do očekivanih rezultata.

Moramo biti svjesni da, ukoliko želimo ostvariti zacrtane ciljeve ovog programa, potrebno je značajno ojačati privredu. A da bismo našu privredu učinili jakom, još jednom moram istaći da je od ključne važnost jačanje konkurentnosti, koju smo definisali kroz nekoliko mjera, od kojih se jedna odnosi na institucionalnu podršku, odnosno jačanje institucija sistema.

Takođe, potrebne su nam mjere za poreska i neporeska rasterećenja, prvenstveno, kroz smanjenje ukupne stope poreza i doprinosa na 52 odsto, kao što smo imali do 2008. godine.

Kada su u pitanju neporeska davanja, na čijem smanjenju i ukidanju insistiramo godinama unazad, pozdravljamo formiranje Radne grupe za analizu poreskih i neporeskih davanja u kojoj učestvuju i predstavnici Komore. Od ove radne grupe očekujemo da definišu ključna opterećenja koja je potrebno detaljno analizirati, polazeći od toga, ko ih je predložio, s kojim ciljem su uvedeni, kojim aktom su propisani i koje efekte su ostvarili. Na osnovu ove analize potrebno je napraviti akcioni plan njihovog ukidanja, smanjenja ili, pak, zadržavanja ukoliko su ostvareni ciljevi zbog kojih su uvedeni.

Kako bismo našu privredu učinili konkurentnijom, neophodno je u budžetu obezbijediti dodatna sredstva podrške, kreirati sistemske mjere u cilju zaustavljanja odliva radne snage i rješavanja problema nedostatka radnika sa odgovarajućim znanjima i vještinama.

Bitan element u ovom procesu je reforma sistema obrazovanja i to kroz prilagođavanje zahtjevima i potrebama privrede, a 2020. godinu u potpunosti treba iskoristiti za završetak započete revizije zanimanja i izrade standarda zanimanja, kako bi u narednu školsku godinu ušli sa inoviranim nastavnim planovima i programima.

Ukoliko želimo uhvatiti korak sa razvijenim ekonomijama, naša privreda mora ući u proces digitalizacije, a pretpostavke za to su donošenje strateških dokumenata i akcionih planova kojima će se definisati pravci razvoja ekonomije Republike Srpske. Za početak, potrebno je da implementiramo već usvojena zakonska rješenja, kao što su Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o elektronskom dokumentu i Zakon o elektronskom poslovanju. Kroz takav sistem umrežićemo i sve relevantne institucije, što će omogućiti efikasniji rad, dostupnost podataka i razmjenu informacija za potrebe analiza prilikom donošenja strateških dokumenata i planova.

U dokumentu koji je pred nama dobro su definisane ključne prepreke za konkurentnost i inkluzivan rast. Otklanjanjem ovih prepreka, ne samo da ćemo pojačati konkurentnost naše privrede, nego ćemo stvoriti i uslove za povećanje plata. Svjesni smo da se naš razvoj ne može i ne smije zasnivati na niskim platama, što su privrednici već pokazali tako što su u prethodnom periodu povećali plate zaposlenim. To potvrđuje i zvaničan podatak da je prosječna plata u Republici Srpskoj u 2018. godini iznosila 857 KM, a u oktobru ove godine bila je 910 KM.

Ukoliko želimo stvoriti realne preduslove za dodatno značajnije povećanje plata, osim smanjenja zbirne stope poreza i doprinosa, kao jednog od naših dobro poznatih zahtijeva, moramo se uhvatiti u koštac sa suzbijanjem sive ekonomije, rada na crno i nelojalne konkurencije. Neophodno je i da se poveća efikasnost rada javnog sektora, sa posebnim naglaskom na strateška javna preduzeća, koja moraju biti u službi razvoja ostatka privrede i društva u cjelini.

Posebnu pažnju moramo posvetiti tehnološkom napretku proizvodnih procesa, kroz nabavku savremene opreme i uvođenju modernih tehnologija.

Raduje nas činjenica da je Vlada Republike Srpske prepoznala ovaj naš zahtjev i najavila da će preraspodjelom sredstava namijenjenih privredi obezbijediti grant sredstva za tehnološki razvoj u 2020. godini, a nadamo se da će ova sredstva u narednim godinama realizacije Programa ekonomskih reformi biti u još značajnijem iznosu, ukoliko se postignu pozitivni efekti.

Ovaj dokument sadrži široko postavljene mjere, koje smo razumjeli, prije svega, kao težnju za sveobuhvatnim sagledavanjem trenutnog stanja, a redoslijed, dinamika i stepen izvršenja predviđenih mjera, treba da budu definisani akcionim planom, kako bismo mogli upravljati realizacijom mjera i pratiti njihovo izvršenje. Naravno, očekujemo da nam se pruži prilika da, kao vodeća institucija u zastupanju interesa privrede, učestvujemo u kreiranju operativnih planova i ovim putem nudimo punu podršku i angažman predstavnika Komore na tom poslu.

Sve što smo uradili u prethodnom periodu imalo je jasan cilj, a to je da doprinesemo stvaranju povoljnijih uslova za rad i razvoj privrede. Molim vas da i ovaj put, sve što smo naveli, shvatite na dobronamjeran način, da kao partneri ukažemo na probleme sa kojima se privreda svakodnevno suočava, kako bismo te probleme riješili i, na kraju, ostvarili ciljeve definisane ovim programom.

Ovim putem želimo poslati poruku da podržavamo predloženi dokument, vjerujući da ćemo do realizacije zacrtanih ciljeva stići jasno definisanim akcionim planom i programom Vlade Republike Srpske za narednu godinu. A u tom procesu očekujemo i od svih drugih nosilaca preuzetih obaveza da na odgovoran način doprinesu u realizaciji definisanih mjera Programa ekonomskih reformi.

Print Friendly

Leave a Reply