NSRS usvojila Zakon o porezu na nepokretnosti: Prihvaćen zahtjev PKRS

NSRS2015 1Narodna skupština Republike Srpske juče je usvojila je Zakon o porezu na nepokretnosti.
Predlagač je prethodno prihvatio amandman klubova poslanika SNSD-a, DNS-SRS i SP-a, koji predviđa da jedinstvena poreska stopa na nepokretnosti bude do 0,20 odsto, odnosno da povlaštena stopa za proizvodne nepokretnosti iznosi do 0,10 odsto.
To znači da je prihvaćen zahtjev Privredne komore Republike Srpske, koja je tražila da stopa poreza za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi 0,10%. Privredna komora je u pismu upućenom ministru finansija Srpske, Zoranu Tegeltiji, u dijelu koji se odnosio na prijedlog Zakona o porezu na nepokretnosti, podsjetila i da su u prethodnim dopisima i razgovorima u vezi sa ovim zakonom, predstavnici Komore predlagali nižu stopu poreza za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost.
– Iako su stope poreza umanjene u odnosu na Nacrt zakona, mišljenja smo da i dalje ne ukazuju na umanjenje poreskog opterećenja obveznika, a u nekim slučajevima predstavljaju povećanje ove obaveze jer pojedine jedinice lokalne samouprave imaju niže propisane poreske stope – navedeno je u pismu upućenom Ministru finansija Republike Srpske.
Ovim zakonskim rješenjem produžen je rok za dostavljanje odluke o vrijednosti nepokretnosti po zonama jedinica lokalne samouprave sa 10. na 31. januar.
Zakon predviđa i da je poreski obveznik, koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva na nepokretnosti na drugog poreskog obveznika, obavezan da izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost do dana prenosa vlasništva na nepokretnosti.
Predviđeno je i oslobađanje poreza za nepokretnosti koje poreski obveznik gradi, odnosno sagradi, a koje su u poslovnim knjigama evidentirane kao sredstvo isključivo namijenjeno daljoj prodaji.

Print Friendly

Leave a Reply