Politika kvaliteta je sastavni dio poslovne politike Komorskog sistema Republike Srpske, zasniva na stalnom poboljšavanju kvaliteta poslovanja i predstavlja okvir za definisanje Ciljeva kvaliteta.

Komorski sistem Republike Srpske čini Privredna komora Republike Srpske, sa sjedištem u Banjaluci i pet područnih privrednih komora: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje.

Osnovni zadatak Komorskog sistema je zastupanje interesa privrede pred organima vlasti, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, pri donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema, ekonomske politike i razvojnih politika. Područne komore podstiču razvojne procese na svom području, vodeći računa o ukupnom razvoju, te ciljevima i interesima privrede.

Korisnici usluga Komorskog sistema su privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu. Uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, Komorski sistem je usvojio ključne elemente Politike kvaliteta i opredjelio se za:

 • Pružanje usluga članicama i drugim zainteresovanim korisnicima,
 • Promocija članica u zemlji i inostranstvu,
 • Podrška prilagođavanju privrede evropskim standardima,
 • Realizacija programa stručnog obrazovanja,
 • Poslovno savjetovanje i informisanje,
 • Stalno praćenje potreba privrede i u skladu s tim prilagođavanje vrsta, sadržaja i kvaliteta usluga Komore.

Sistem menadžmenta kvalitetom Komore je usmjeren na stalno otkrivanje nedostataka u poslovanju i njihovo otklanjanje doprinosom svih zaposlenih, te inoviranje procesa rada i poslovanja.

Komorski sistem stalno će, predvođen rukovodstvom, ispunjavati potrebe članova i drugih korisnika usluga ka unapređenju aktivnosti kroz:

 • Poštovanje zakona, javnosti rada, dobre poslovne prakse i načela poslovnog morala;
 • Razvijanje i njegovanje odnosa sa poslovnim partnerima radi ostvarivanja zajedničke koristi i za dobrobit članova Komore;
 • Stvaranje i očuvanje kulture rada u kojoj će svi zaposleni biti uključeni u postizanje poslovnih ciljeva, te motivisani i nagrađeni za svoj doprinos;
 • Sprovođenje zaštite na radu radnika i unapređivanje radnih uslova;
 • Zaštitu životne sredine, kao obavezu svih zaposlenih;
 • Povećanje efikasnosti i efektivnosti rada Komore stalnim preispitivanjem Politike kvaliteta, razvoje sistema menadžmenta kvalitetom i unapređenjem efikasnosti resursa i kvaliteta usluga!

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Print Friendly