Vizija
Postati vodeća institucija u Republici Srpskoj na polju zastupanja interesa privrede Republike Srpske, promovisanja i povezivanja privrede, poslovnog obrazovanja, informisanja i pružanja savjetodavnih usluga.

Misija
U cilju privrednog razvoja Republike Srpske, kao zajedničke misije naših članova povjereno nam je da:

  • Zastupamo interese privrede pred organima vlasti i time stvaramo uslove za unapređenje poslovanja;
  • Uspostavljamo i unapređujemo poslovne veze sa inostranstvom i predstavljamo privredu Republike Srpske u zemlji i inostranstvu;
  • Pružamo usluge stručnog obrazovanja, poslovnog informisanja i savjetovanja.

Programski ciljevi

  • Stvaranje povoljnog ambijenta za privređivanje u sklopu ukupnog privrednog sistema;
  • Povećanje konkurentnosti privrede Republike Srpske;
  • Unapređenje poslovne saradnje putem promocije privrede Republike Srpske u zemlji i inostranstvu;
  • Učešće u socijalnom dijalogu sa ciljem postizanja stabilnijih privrednih odnosa;
  • Povećanje efikasnosti djelovanja komore i promocija komorskih aktivnosti.

Godišnjim Programom rada utvrđuju se okvirni zadaci Komore, koji se, tokom godine, po potrebi mijenjaju i prilagođavaju aktuelnoj privrednoj situaciji i zahtjevima članstva, a u čijoj realizaciji učestvuju svi organi Privredne komore RS i njenih područnih komora, granska udruženja i stručne službe.

 

Print Friendly