Obavještenje o pokretanju postupka usklađivanja republičkih redova vožnje

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti Privrednoj komori Republike Srpske, ul. Branka Ćopića 6, 78000 Banjaluka, najkasnije do petka, 18. februara 2022. godine. Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Komisija za usklađivanje redova vožnje – ne otvarati“.

OBAVJESTENJE_ 2022_2023

Print Friendly

Leave a Reply