Najniža neto plata u Republici Srpskoj za 2018. godinu utvrđena je u visini od 410 KM, objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srpske.

Najniža plata, kako je navedeno u Odluci, isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika, obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu, ispod iznosa najniže plate, odnosno 410 KM.

Najniža plata isplaćuje se za puno radno vrijeme i prosječno ostvarene rezultate radnika u skladu sa aktima poslodavca.

Leave a Reply