Objavljeno Uputstvo o postupku utvrđivanja prava poslodavca na povrat isplaćene naknade neto plate

Uputstvo o postupku utvrđivanja prava poslodavca na povrat isplaćene naknade neto plate objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 20/2022. (strana broj 21)

Ovim uputstvom propisuje se postupak u kojem Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odlučuje po zahtjevu poslodavca za povrat (refundaciju) isplaćene naknade neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

Pod pojmom “povrat /refundacija naknade neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad” podrazumijeva se povrat sredstava poslodavcu koji je ista isplatio svom zaposlenom – osiguraniku Fonda na ime naknade neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, a u skladu sa Zakonom o opštim aktima Fonda.

Zahtjev za povrat odnosno refundaciju u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranje može se podnijeti u roku od tri godine od dana nastanka osnova za potraživanje, odnosno od dana isplate naknade neto plate radniku od strane poslodavca.

Stupanjem na snagu ovog uputstva stavlja se van snage Uputstvo o uslovima I postupku za odobravanje refundacije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 55/17, 90/17, 111/17 i 51/21) u dijelu koji se odnosi na refundaciju naknade neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

Print Friendly

Leave a Reply