Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza

Vlada Republike Srpske donijela je juče Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza, koju možete preuzeti u prilogu.

Napominjemo da će obrazac izjave za poreske obveznike biti dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, kao i instrukcije u vezi sa načinom dostavljanja izjave.

Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza

Print Friendly

Leave a Reply