Održan Dan Evropske mreže preduzetništva u BiH

_national_dayKonzorcijumi Evropske mreže preduzetništva Federacije BiH i Republike Srpske organizovali su danas u Sarajevu „Dan Evropske mreže preduzetništva u BiH“, kojem su prisustvovali predstavnici Evropske komisije, svih nivoa vlasti u BiH, konzorcijuma zemalja regiona, ali i privrednih društava.

Kako je istaknuto, cilj Evropske mreže preduzetništva je jačanje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama.

Šef Generalnog direktorata za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP Evropske komisije, Đakomo Matino predstavio je novu viziju Evropske mreže preduzetništva.

U izjavi novinarima, Matino je rekao da je glavni cilj podrška internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih preduzeća što je vrlo bitno za firme iz BiH, koje mogu imati korist ne samo na tržištu EU, već i na trećim tržištima.

Predstavljena je i nova Internet stranica Evropske mreže preduzetništva u BiH, sa koje je, na jednostavan način, moguće doći do stranica svakog od konzorcijuma u BiH.

Aktivnosti konzorcijuma predstavili su Amir Hujić, koordinator Konzorcijuma Federacije BiH i Bojan Ćudić, koordinator Konzorcijuma Republike Srpske.

U okviru Ćudićeve prezentacije, predstavnici privrednih društava Višt iz Doboja i Novi Jelšingrad iz Banaj Luke, Zvjezdan Višt i Srđan Đurić, govorili su o prednostima korišćenja usluga koje pruža EEN i rezultatima koje su ostvarili učestvujući na sajmovim, privrednim misijama, edukacijama, ali i zahvaljujući „IMP3OVE“ metodologiji.

Nakon plenarnog dijela, predstavnik Evropske agencije za mala i srednja preduzeća (EASME), Marija Popović, prezentovala je Evropsku mrežu preduzetništva i ulogu EASMEa u rukovođenju Mrežom.

U završnom dijelu održana je panel diskusija „Evropska mreža prduzetništva na Zapadnom Balkanu – showcases“, u kojoj su učestvovali predstavnici konzorcijuma iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, kao i Republike Srpske i Federacije BiH. Tokom panela predstavljeni su konkretni primjeri podrške malim i srednjim preduzećima na polju internacionalizacije i podrške inovacijama, a prezentovani su i uspješni primjeri iz prakse.

Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske čine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banja Luka.

Leave a Reply