Održan drugi sastanak interresorne radne grupe za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima

Nastavak aktivnosti na unapređenu zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u poslovnim subjektima, bila je tema drugog sastanka interresorne radne grupe za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima, koji je danas održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Akcenat diskusije bio je na temi zaštite na radu učenika na praktičnoj nastavi, definisanju pitanja novčane naknade za učenike na praksi, poreskih opterećenja koja na taj iznos treba da izdvoje privredna društva, ali i obavezno osiguranje učenika.

Takođe, razgovarano je i u nizu drugih otvorenih pitanja, među kojima je i pitanje nadzora i praćenja učenika na praktičnoj nastavi.

Reforma obrazovanja i unapređenje praktične nastave, koju provodi Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske u saradnji sa drugim akterima, donosi nova sistemska rješenja, ali i brojne izazove u kreiranju i provođenju akata koji regulišu oblast praktične nastave. Privredna komora Republike Srpske ima aktivnu ulogu u navedenim procesima, a zakonskim i podzakonskim aktima povjeren joj je niz nadležnosti.

S obzirom na kompleksnost ovog procesa, čiji se samo jedan segment odnosi na pitanje finansijskog opterećenja različitih aktera u procesu, na inicitijativu Privredne komore Republike Srpske formirana je interresorna radna grupa, koja za cilj ima unapređenje zakonodavnog okvira.

Današnjem sastanku, osim predstavnika privrednih društava, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite Srpske, Republičkog pedagoškog zavod RS, Poreske uprave RS, Aktiva direktora srednjih škola i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Inspektorata RS.

Predstavnici institucija će za naredni sastanak koji će biti održana u novembru pripremiti konrektne prijedloge u okviru svojih nadležnosti u skladu sa diskusijom, a Privredna komora Republike Srpske ostaje posvećena svim razvojno orijentisanim projektima koji uzimaju u obzir kapacitete privrednih društava i ulogu koju sve više preuzimaju u stručnom obrazovanju, kao neizostavnom dijelu konkurentnosti privrede Republike Srpske.

Aktivnost se provodi uz finansijsku i tehničku podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Print Friendly

Leave a Reply