ODRŽAN PRELIMINARNI SASTANAK ZA BFC SERTIFIKACIJU OPŠTINE BROD

Na  sastanak za implementaciju  BFC standarda opštine Brod, prisustvovali su predstavnici Privredne komore Republike Srpske, opštinski tim  za implementaciju, Načelnik opštine Brod, načelnici odjeljenja i šefovi samostalnih odsjeka Opštinske uprave kao i predstavnici Skupštine opštine.prelimin_BFC_1

Olivera Radić koordinator programa BFC SEE u Privrednoj komori RS je najavila otvaranje rokaod  60 dana u kojem Opštinska Uprava treba da dostavi dokumenta zahtjeva na u  procesu sertifikacije. Na sastanku su pojašnjeni koraci u ovom procesu i načini dostave dokumenata.

Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić je istakao opredjeljenost za ovaj proces jer je to potvrda da se Opštinska Uprava okreće prema privrednicima i investitorima. Pred opštinom stoji veliki zadatak u ispunjavanju 10 eliminacionih kriterijuma i više od 80 složenih podkriterijuma, rečeno je na ovom sastanku.

Print Friendly

Leave a Reply