Održan prvi info dan o setu zakona o platama

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, organizovala je danas prvi info dan povodom izmjena zakonodavnog okvira u oblasti rada, poreza na dohodak, definicije i obračuna plate, koji je izazvao ogromno interesovanje privrednika.

Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je novinarima prije početka info dana da je Komora prepoznala potrebu da se na temu izmjena ovog zakonodavnog okvira održi niz info dana sa predstavnicima resornih ministarstava, Poreske uprave i privrede.

– Bitno je da se postojeće dileme i nejasnoće razjasne, prije svega kada su u pitanju određeni obrasci, na koji način, šta i kako prijaviti, koji su rokovi koji moraju biti ispunjeni, kao i obaveze koje iz svega toga proizilaze – navela je direktor Komore.

Prema njenim riječima, komplikacije privrednicima, između ostalog, predstavlja i to što se plata sastoji iz varijabilnog dijela, odnosno zavisi od radnog učinka radnika i pojavljuju se dileme, mahom tehničke prirode, prilikom njenog obračuna.

Pomoćnik ministra finansija Srpske, Slobodanka Popović, rekla je da je Vlada Republike Srpske opredijeljena da svim zaposlenim u Srpskoj u jednakom iznosu poveća plate, bez obzira na njihovu visinu, što će biti sprovedeno promjenom načina ugovaranja plata.

Uvođenje novog načina ugovaranja plata, koja je uvećana za svakog radnika za 30 KM, kako je istakla, dovelo je do određenih promjena Zakona o radu, a zbog toga je potrebno raditi nove anekse ugovora.

– Takođe, izmjenom Zakona o porezu na dohodak povećan je neoporezivi dio, odnosno lični odbitak koji sada iznosi 500 KM. Sve plate ispod 500 KM nisu uopšte oporezovane porezom na dohodak – rekla je Popovićeva.

Podsjetila je da je ovo povećanje plata na teret republičkog i budžeta lokalnih zajednica, u iznosu od oko 80 miliona KM, što jasno ukazuje na finansijsku stabilnost budžeta.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 4. jula set zakona čije izmjene i dopune rezultuju povećanjem plata svih zaposlenih u Republici Srpskoj.

Usvojeni su zakoni o izmjenama i dopunama zakona o radu i o porezu na dohodak, zakoni o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, u oblasti prosvjete i kulture, u javnim službama Srpske, u institucijama pravosuđa, u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske, te Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Srpskoj.

Zbog velikog interesa privrednika i ograničenog broja mjesta, info dani biće održani i sutra u Bijeljini, prekosutra u Trebinju, u petak u Istočnom Sarajevu. U utorak, 14. avgusta, biće ponovljen info dan u Banjoj Luci, a dan kasnije biće održan i u Prijedoru.

Leave a Reply