Održan sastanak interresorne radne grupe za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima

Definisanje iznosa novčane naknade za učenike na praksi, poreska opterećenja koja na taj iznos treba da izdvoje privredna društva, kao i obavezno osiguranje učenika i provođenje mjera zaštite na radu, bile su domininante teme današnjeg sastanka interresorne radne grupe za unapređenje zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave u privrednim društvima, koji je održan danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Reforma obrazovanja i unapređenje praktične nastave, koju provodi Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske u saradnji sa drugim akterima, donosi nova sistemska rješenja, ali i brojne izazove u kreiranju i provođenju akata koji regulišu oblast praktične nastave. Privredna komora Republike Srpske ima aktivnu ulogu u navedenim procesima, a zakonskim i podzakonskim aktima povjeren joj je niz nadležnosti.

S obzirom na kompleksnost ovog procesa, čiji se samo jedan segment odnosi na pitanje finansijskog opterećenja različitih aktera u procesu, na initijativu Privredne komore Republike Srpske formirana je interresorna radna grupa, koja za cilj ima unapređenje zakonodavnog okvira.

Današnjem sastanku, osim predstavnika privrednih društava, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite Srpske, Republičkog pedagoškog zavod RS, Poreske uprave RS, Aktiva direktora srednjih škola i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Naredni sastanak biće održan u oktobru, a Privredna komora Republike Srpske ostaje posvećena svim razvojno orijentisanim projektima koji uzimaju u obzir kapacitete privrednih društava i ulogu koju sve više preuzimaju u stručnom obrazovanju, kao neizostavnom dijelu konkurentnosti privrede Republike Srpske.

Aktivnost se provodi uz finansijsku i tehničku podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Print Friendly

Leave a Reply