Održan sastanak Izvršnog odbora granskog udruženja za IKT

By 29. децембра 2021. ICT, Novosti iz Komore, slide No Comments

29.12.2021. godine Gransko udruženje za IKT u Privrednoj komori Republike Srpske

Danas je održan sastanak članova Izvršnog odbora kojim je predsjedavala predsjednica IO udruženja Sanja Kalaba iz Lanaco d.o.o. Ostali učesnici su bili Slaviša Vasilić, Blicnet d.o.o., Marko Trtić, Satwork d.o.o., Aleksandra Grubor, Saga NFG d.o.o., Predrag Pajić, MaxCode d.o.o. i Goran Vukajlović iz Telemax d.o.o. Banja Luka. Na sastanku su članovi IO usvojili sve zaključke ranije održane Skupštine granskog udruženja i dali su konkretne prijedloge i sugestije za program rada i aktivnosti udruženje. Navodimo samo neke zaključke koji će biti ugrađeni u Plan i program rada Privredne komore RS.

Između ostalog je naglašena potreba da se napravi sastanak svih granskih udruženja sa temom digitalizacije i digitalne transformacije koju Privredna komora RS planski realizuje u saradnji sa mrežom partnera i koja je inicijator tih aktivnosti. Razlog održavanja leži u činjenici da je potrebno da se svim sektorima na adekvatan način prenesu znanja i benefiti ovakvih procesa i to treba da bude kontinuirana aktivnost udruženja.

Na planu dualnog obrazovanja gransko udruženje je dalo konkretan doprinos u realizaciji praktične nastave u srednje Ekonomske škole u Doboju u saradnji sa „King“ d.o.o. koji je poklonio softver za finansije i računovodstvo što će omogućiti praktičnu nastavu tim učenicima u školi. Takav model ćemo primijeniti i drugim školama pri čemu ćemo naglasiti i društveno odgovorne kompanije.

Granska udruženja će napraviti sveobuhvatniju saradnju sa Gradovima i opštinama u cilju stvaranja HUB-ova i sličnih oblika prezentovanja dostupnih rješenja naših IKT kompanija u pravcu realizacije projekata Smart City. Naša privredna društva učestvuju već u nekim projektima kao što su sistemi vještačke inteligencije, pametnog parkiranja i slično.

Nizom inicijativa tražićemo da se pokrenu procesi na realizaciji sistema digitalnog potpisa, digitalnog pečata i DATA Centra kako bi se mogli pratiti dalji trendovi u svijetu i u primjeni novih tehnologija. S obzirom na zahtjeve koji su potrebni za naše malo tržište potrebno je razviti modele javno-privatnog partnerstva. Nadležna ministarstva moraju preduzeti konkretne korake u pravcu realizacije već definisanih zakonskih procedura iz oblasti elektronskog poslovanja te omogućiti primjenu kvalifikovanog digitalnog potpisa.

Na osnovu budžeta pojedinih ministarstava aktivnosti će se usmjeriti u tim pravcima. Umjesto podsticaja IKT sektoru potrebno je ovom sektoru pomoći da dobije što više posla što će pojačati kompletnu privrednu aktivnost i drugih sektora jer će u suprotnom doći do odlaska mladih i stručnjaka svih kompetencija.

Postojeću FORWARD konferenciju je potrebno suštinski izmijeniti i pripremiti njeno održavanje mnogo ranije i sadržajno drugačije. Planiramo da se održe i stručne rasprave sa učešćem visokoobrazovnih institucija kao i prezentacije rješenja za druge sektore privrede.

Print Friendly

Leave a Reply