Održan sastanak radne grupe za izradu Strategije održivosti Privredne komore Republike Srpske

19.06.2024.

U Privrednoj komori Republike Srpske, uz tehničku podršku Švajcarskog programa za promociju izvoza (SIPPO), održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Strategije održivosti PKRS, na temu značaja i primjene ESG principa i zahtjeva održivosti (Environmental, Social and Governance (ESG) and Sustainability).

ESG principi i zahtjevi održivosti postaju sve značajniji i neizbježni u poslovanju sa partnerima u EU, u pojedinim zemljama EU pretočeni su u zakonske odredbe, a cijeli set direktiva je ili već usvojen ili u krajnjoj fazi usvajanja na nivou EU. Privredna komora Republike Srpske nastoji da kroz izradu ove strategije ojača svoje kapacitete i usluge kako bi pružila kvalitetnu podršku privredi u procesu transformacije tradicionalnog u održi način poslovanja.  

Na današnjem random sastanku dogovorene su dalje mjere koje uključuju pozivanje predstavnika članica na sastanak, sa kojima bi se izvršile konsultacije na temu aktivnosti za izradu ove strategije.

Podršku u izradi Strategije održivog poslovanja Komore pruža Advantis broker koji ima dugogodišnju saradnju sa IFC-om (International Finance Corporation), što je rezultiralo dobijanjem statusa implementacionog partnera za Bosnu i Hercegovinu na projektu “ECA ESG PROGRAM – ESG povezane aktivnosti u Bosni i Hercegovini” i koji aktivno pruža konsultantske usluge i obuku kompanijama u Bosni i Hercegovini u procesu uspostavljanja ESG koncepta.