Održan seminar: “Ispunjavanje zahtjeva za rad različitih tijela koja obavljaju kontrolisanja prema ISO/IEC 17020:2012”

Seminar (2)Privredna komora Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala je u Banjoj Luci dvodnevni seminar na temu “Ispunjavanje zahtjeva za rad različitih tijela koja obavljaju kontrolisanja prema ISO/IEC 17020:2012”, koji je počeo juče.

Cilj seminara bio je da se poboljša razumijevanje i tumačenje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020:2012, kako bi učesnicima bila olakšana priprema i primjena dokumenata sistema menadžmenta u kontrolnim tijelima.

Na seminaru su predstavljena praktična iskustva iz ocjenjivanja kontrolnih tijela.

Akreditacija predstavlja preduslov za ovlašćenje, odnosno imenovanje kontrolnih tijela od strane nadležnog državnog organa, što je u skladu sa Zakonom o metrologiji Republike Srpske, (Službeni glasnik RS br.33/16).

Print Friendly

Leave a Reply